Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Waśniewski"

Analiza procesu pękania żelbetowej powłoki chłodni kominowej DOI:10.15199/33.2018.04.16


  Inspiracją do podjęcia tematu były wyniki badań dwóch żelbetowych chłodni kominowych wybudowanych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W trakcie przeglądu chłodni zaobserwowano spękania powłok na kierunku południkowym (do 0,4 mm na powierzchni wewnętrznej i ok. 0,2 - 0,3 mm, a niekiedy do 0,8 mm na powierzchni zewnętrznej). Kilkanaście linii spękań o długości porównywalnej z wysokością powłoki tworzy siatkę występowania lokalnej nieciągłości sztywności powłoki, zmieniając warunki pracy statycznej powłoki chłodni. Wyniki badań wskazały, że główną przyczyną spękań powłoki była zbyt mała ilość wbudowanego zbrojenia oraz narzucenie na zewnętrzną powierzchnię powłoki warstwy niezbrojonego torkretu o średniej grubości 3 cm, co skutkowało zwiększeniem ciężaru własnego oraz obciążeń niemechanicznych (temperaturowych). W kontekście teorii żelbetu spękań powłoki nie należy traktować jako zarysowania. Pod wpływem parcia wiatru oraz obciążeń niemechanicznych powłoka chłodni ulega zarysowaniu, które zanika po odciążeniu. Zakłada się, że naprężenia w stali są w pełni sprężyste. Ciężar własny powłoki wywołuje dwuosiowe umiarkowane ściskanie. Trwałe zarysowan[...]

 Strona 1