Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Rubacha"

Weryfikacja metody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2018.10.31


  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [6] poziomhałasu w budynkumieszkalnym powinien umożliwiać pracę, odpoczynek i sen mieszkańcom w zadowalających warunkach i nie może stanowić zagrożenia dla ich zdrowia. Subiektywność oceny tych pojęć spowodowała opracowanie wielu norm, na podstawie których wyznacza się izolacyjność akustyczną przegród budowlanych. Dźwięki w budynkach mogą być propagowane zarówno drogą powietrzną, jak i materiałową. Drogą powietrzną przenoszony jest hałas bytowy (wewnętrzny) oraz zewnętrzny. Natomiast dźwięki materiałowe wywołane są przez uderzenia w przegrody budowlane, wynikające m.in. z pracy urządzeń (np. drgania) lub przez kroki. Celem badań była weryfikacja opracowanej przez nasmetody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego, którą opisano w artykule pt. Propozycja oceny komfortu akustycznego - jednej z subkategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa [5]. W prezentowanym artykule omówiono badania izolacyjności akustycznej in situ przegród pomiędzy mieszkaniami przeprowadzone wg obowiązujących norm. Następnie dokonaliśmy oceny izolacyjności wg zaprojektowanej metody i określiliśmy klasę, do której należy budynek.Weryfikacji metody dokonano na podstawie porównania wyników oceny z wynikami uzyskanymi z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników mieszkań w analizowanym budynku. Charakterystyka obiektu poddawanego ocenie Jest to budynek mieszkalny zlokalizowany na osiedlu mieszkaniowym "Pod Fortem" w Krakowie, wykonany w technologii mieszanej: stropy międzykondygnacyjne, ściany piwnic i słupy na poszczególnych kondygnacjach - żelbetowe; ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, a zewnętrzne trójwarstwowe.Wymiary obiektu wynoszą: 53,10 x 15,45 x 10,60 m3. Budynek jest trzyklatkowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z trzynastomamiejscami postojowymi znajdującymi się w garażu podziemnym i taką samą liczbą komórek lokatorskich. Na potrzeby bad[...]

 Strona 1