Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Szamowski"

Zbigniew Kledyński: Remonty budowli wodnych

Czytaj za darmo! »

Na półkach księgarskich ukazała się książka prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, jako pierwsza w kraju w kompleksowy sposób traktująca o remontach budowli wodnych. Szczęście będą mieli zainteresowani tą tematyką projektanci i wykonawcy, jeśli uda im się nabyć pierwsze wydanie, gdyż w większości punktów sprzedaży można jedynie usłyszeć "nakład wyczerpany". Zapowiadane jest drugie wyd[...]

Krzysztof Fiedler 1927-2008

Czytaj za darmo! »

Kiedy rozpoczynałem studia w Politechnice Warszawskiej w 1956 r., daleko mi było do bezpośrednich spotkań z ówczesnym mgr. inż. Krzysztofem Fiedlerem. Jako ulubiony asystent prof. Zbigniewa Zmigrodzkiego prowadził wtedy zajęcia na IV i V roku z budowli piętrzących oraz siłowni wodnych. Tym niemniej nawet wśród pierwszoroczniaków był osobą znaną i podziwianą - krążyła o Nim fama, że jest [...]

Ocena skuteczności uszczelniania folią zbiornika sulejowskiego

Czytaj za darmo! »

Ponad dwadzieścia lat po uszczelnieniu zbiornika sulejowskiego folią pobrano próbki uszczelnień do badań cech wytrzymałościowych. Stwierdzono niewielkie ubytki wytrzymałości folii zarówno gdy chodzi o cechy mechaniczne, jak i przeciwfiltracyjne. Stwierdzono, że okresowe badania folii, pierwotnie przewidziane w instrukcji eksploatacyjnej stopnia, nie są potrzebne. Budowany w drugiej połowi[...]

Prof. dr inż. Konstanty Fanti - wspomnienie

Czytaj za darmo! »

Przed dyplomem, na początku 1962 r., rozpocząłem pracę w Politechnice Warszawskiej w Katedrze Zbiorników i Siłowni Wodnych. Zostałem wtedy oddany przez kierownika Katedry prof. Zbigniewa Zmigrodzkiego pod opiekę naukową wówczas docenta Konstantego Fantiego. Był szefem wymagającym wiele od siebie i od podwładnych. Sam niezwykle pracowity, nie tolerował lenistwa i niepunktualności. Uruchamialiśmy wówczas Laboratorium Wodne, przystosowując halę po Laboratorium Maszyn Parowych do nowych zadań. Inwestycja wymagała niesłychanych wysiłków organizacyjnych, którym musiał sprostać młody Docent. Po 12 miesiącach pracy zajęliśmy się pierwszym badaniem i następnie przesłaliśmy wyniki zleceniodawcy. Okazało się, że otrzymana zapłata nie wystarczy dla całego zespołu. Odnosiłem wówcz[...]

 Strona 1