Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRACJAN PRZYBYSZEWSKI"

Analiza wrażliwości siły kr ytycznej w teście zgniatania pudła z tektur y falistej DOI:10.15199/54.2015.5.1


  Wprowadzenie Wyboczenie globalne związane jest bezpośrednio z utratą stateczności przekroju i polega na gwałtownym przejściu z początkowej postaci deformacji związanej z osiowym ściskaniem do postaci związanej ze zginaniem. Dzieje się tak, ponieważ oś ściskanego elementu traci kształt prostoliniowy, co prowadzi do gwałtownej redystrybucji sił wewnętrznych, wzrostu naprężeń oraz niekontrolowanego przyrostu przemieszczeń elementu. Do badania tego typu zjawisk nie nadaje się teoria pierwszego rzędu (tj. teoria małych deformacji), ponieważ w analizie należy również uwzględnić wpływ odkształceń wywołanych przez te obciążenia na rozkład sił wewnętrznych. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ nie jest ono w żaden sposób sygnalizowane przez konstrukcję, zachodzi bardzo gwałtownie oraz często prowadzi do silnego osłabienia konstrukcji i w efekcie do jej zniszczenia. Wyboczenie globalne ma bardzo istotny wpływ na nośność ściskanych, smukłych i gabarytowych pudeł tekturowych. W literaturze można znaleźć wiele prac opisujących zjawisko wyboczenia w kontekście różnorodnych konstrukcji inżynierskich wykonanych z różnych materiałów: od ściskanych elementów stalowych lub żelbetowych wykorzystywanych w budownictwie (1) do ortotropowych, wielowarstwowych kompozytów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i samochodowym. Niestety, nie ma zbyt wielu prac, oprócz (2, 3) dotyczących bezpośrednio zagadnienia wyboczenia tektury litej czy falistej. W niniejszej pracy przeanalizowane zostaną istotne czynniki materiałowe i geometryczne przekroju ściany Analiza wrażliwości siły kr ytycznej w teście zgniatania pudła z tektur y falistej The Sensitivity Analysis of Critical F orce in Box Compression T est DOI: 10.15199/54.2015.5.1 TEKTURA FALISTA 276 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 71 · MAJ 2015 pudła, które bezpośrednio wpływają na siłę krytyczną wywołującą wyboczenie globalne ściany pudła klapowego typu FEFCO. Przed sformułowaniem zagadnieni[...]

 Strona 1