Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz WIDERSKI"

Mikrokanałowy układ chłodzenia cieczowego dla układów mocy w pojazdach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji układu chłodzącego zawierającego mikrokanały, przeznaczonego do współpracy z układami elektronicznymi montowanymi w pojazdach. Pokazano wpływ parametrów płynu chłodzącego na warunki pracy chłodzonej struktury krzemowej. Ponadto wykazano efektywność zaproponowanego układu chłodzącego i jego przydatność do odbioru ciepła z samochodowych podzespołów elektronicznych przy użyciu płynu chłodzącego silnik. Abstract. The paper presents the investigations aimed at the cooling system based on microchannels dedicated for automotive electronic equipment. It describes the first design stage of the microchannel heat sink and presents the numerical simulations that deal with the implementation of engine coolants in automotive power electronics modules. (New Cooling System with Microchannels for Automotive Power Electronic Equipment). Słowa kluczowe: elektronika samochodowa, zagadnienie termiczne w elektronice, mikrostruktura chłodząca, układ chłodzenia cieczowego. Keywords: automotive electronics, thermal management, microchannels cooling structure, fluid cooling system. Wstęp Od kilkunastu lat obserwowany jest znaczący wzrost ilości podzespołów elektronicznych w samochodach. Związany jest on głównie z zapewnieniem odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań ekologicznych. Elektronika w pojazdach jest odpowiedzialna m.in. za pracę podzespołów głównych (silnik, skrzynia biegów), komunikację wewnętrzną pomiędzy urządzeniami (sieci teleinformatyczne CAN, MOST), czy kontrolę trakcji (układy ABS, ESP, ACC), a jej koszt całkowity to ok. 30% ceny całego samochodu. Udział komponentów elektronicznych zwiększa się jeszcze bardziej (do 40%) w przypadku samochodów z napędem hybrydowym bądź elektrycznym [1, 2, 3, 4, 5]. Duża ilość układów elektronicznych powoduje, że nowoczesne pojazdy charakteryzują się bardzo dużym poborem mocy [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Ponadto podzespoły elektroniczne nie są sk[...]

Pomiary termiczne samochodowego modułu mocy z mikrokanałowym chłodzeniem cieczowym DOI:10.12915/pe.2014.11.38

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych mikrokanałowego układu chłodzącego dedykowanego dla układów elektronicznych średniej i dużej mocy, montowanych w pojazdach i przystosowanego do pracy z chłodziwem o teperaturze powyżej 60°C. Pokazano warunki pracy chłodzonych elementów mocy w zależności od temperatury otoczenia oraz płynu chłodzącego. Ponadto, zasygnalizowano problem wpływu jakości medium chłodzącego, a także rozmiarów mikrokanałów struktury chłodzącej na efektywność odbioru ciepła z samochodowych podzespołów elektronicznych przy użyciu płynu chłodzącego silnik. Abstract. The paper presents experimental results of a microchannel cooling system dedicated for automotive electronic equipment and appropriate for operation with hot liquids (above 60°C). It shows an influence of the environment and the coolant temperatures on operating conditions of power elements. In addition, the quality of the cooling medium as well as the effect of microchannel size on heat transfer efficiency from automotive electronic components by engine coolant is signalised. (Temperature Measurements of Automotive Power Electronic Equipment with Microchannels Liquid-cooling System). Słowa kluczowe: elektronika samochodowa, mikrostruktura chłodząca, układ chłodzenia cieczowego. Keywords: automotive electronics, thermal management, microchannels cooling structure, liquid cooling system. doi:10.12915/pe.2014.11.38 Wstęp Od kilkunastu lat obserwowany jest znaczący wzrost ilości podzespołów elektronicznych w samochodach. Pojawiają się one głównie z podzespołach komfortu i bezpieczeństwa oraz układach sterowania jednostką napędową, ze względu na coraz wyższe normy emisji spalin. Także rosnąca popularność samochodów hybrydowych i elektrycznych sprawia, że w pojazdach pojawiają się elektroniczne wysokoprądowe podzespoły przekształtnikowe, związane z układem zasilania silnika elektrycznego [1,2,3,4,5,6]. Zwłaszcza te ostanie charakteryzują się bardzo[...]

 Strona 1