Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Parzy"

Podejście aukcyjne w przydziale zasobów z białych plam w widmie telewizyjnym


  Po zmianie sposobu nadawania sygnału telewizyjnego na pewnych obszarach nie wszystkie dotychczasowe kanały są wykorzystywane przez nadawców. Obszary te nazywa się białymi plamami w widmie telewizyjnym (TVWS - TV white spaces). Pojawiła się konieczność opracowania algorytmów dotyczących efektywnego wykorzystania tych zasobów, co było tematem projektu ICT-COGEU (Cognitive radio systems for efficient sharing of TV white spaces in European context). Dostępność zasobów z TVWS jest stabilna w czasie i w częstotliwości, co wynika praktycznie z braku zmian w sieci nadawczej DVB-T. Pojawia się więc możliwość ich wykorzystania przez systemy radia kognitywnego. W związku z tym, że w paśmie sąsiednim (800 MHz) odbywa się przygotowanie do aukcji dla operatorów systemów komórkowych działających w standardzie LTE (Long Term Evolution) oraz z punktu widzenia scenariusza biznesowego projektu COGEU, istotne jest więc wspieranie operatorów działających w tym standardzie. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest dostarczenie im możliwości swobodnego nabywania dodatkowych zasobów radiowych, które pomogą zapewnić lepszy poziom usług użytkownikom końcowym (zwłaszcza w godzinach PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXVI  WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxII  nr 2-3/2013 39 najwyższego ruchu) lub też zaproponować zupełnie nowe usługi wymagające większej przepustowości. Potrzeba dodatkowych zasobów będzie najczęściej występować na obszarach wysoko zaludnionych (miasta, przedmieścia) lub w przypadku imprez sportowych bądź kulturalnych. Proponowane rozwiązania opierają się na oportunistycznym wykorzystaniu częstotliwości z TVWS i sprzedaży krótkoterminowych licencji na ich wykorzystanie. W niniejszym artykule wzięto pod uwagę występowanie na danym terenie jednostki centralnej, zwanej brokerem widma. Jego celem jest dystrybuowanie widma elektromagnetycznego oparte na maksymalizacji zysku z tym związanego. Broker ko[...]

 Strona 1