Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Zarzecka"

Challenge tests - przewidywanie i eliminacja potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych DOI:10.15199/66.2018.6.3


  W celu ujednolicenia wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych w Unii Europejskiej powstało rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005, w którym określono kryteria higieny oraz kryteria bezpieczeństwa żywności [7]. Te ostatnie określają dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń mikrobiologicznych, których przestrzeganie pozwala na akceptację produktu przeznaczonego do obrotu lub znajdującego się w obrocie. Komisja Europejska wprowadzała zmiany dotyczące tego rozporządzenia: Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. oraz Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr 209/2013 z dnia 11 marca 2013 r., nr 1019/2013 z dnia 23 października 2013 r. i nr 217/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Listeria monocytogenes stanowi kryterium mikrobiologiczne w odniesieniu do produktów gotowych do spożycia. BAKTERIE Listeria monocytogenes Bakterie należące do tego gatunku to Gram-dodatnie pałeczki, które ze względu na niewysokie wymagania pokarmowe i środowiskowe powszechnie występują w środowisku naturalnym. Wśród tych pałeczek wyróżnia się kilkanaście serotypów. Za najgroźniejsze uważa się 1/2a,1/2b i 4b. Są one odpowiedzialne za 95% zakażeń, z czego z żywności izoluje się głównie serotypy 1/2a i 1/2b [8]. Jeśli chodzi o drobnoustroje przenoszone przez żywność, choroby wywoływane przez L. monocytogenes mają jeden z najwyższych współczynników śmiertelności - wynosi on ponad 20%. Bakterie te mają zdolność wzrostu zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Przejawiają zdolność adaptacji do różnych, niesprzyjających warunków środowiska. Wykazują zdolność wzrostu w temp. od 1 do 45oC przy optimum wynoszącym 37oC. Należą one do psychrotrofów, czyli mikroorganizmów mających zdolność rozwoju w warunkach temperatury chłodniczej [9]. Ponieważ większość drobnoustrojów nie rozwija się w takich warunkach, pałeczki te mogą stać się mikroflorą dominującą w żywności przechowywanej w temperaturze chłodniczej. Bakterie Listeria monocy[...]

 Strona 1