Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz CHAMIOŁO"

Energooszczędne innowacyjne technologie oświetleniowe

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zasady projektowania i doboru komponentów niezbędnych do realizacji instalacji oświetleniowych i sygnalizacyjnych, wykorzystujących technologię SSL (Solid State Lighting )LED zasilanych z autonomicznych systemów fotowoltaicznych. Przedyskutowano zasady doboru źródeł światła opartych na technologii SSL LED, i przedstawiono wyniki prac własnych w tym zakresie. Zaprezentowano najnowsze praktyczne rozwiązania w zakresie wysokosprawnych układów zasilania SSL LED dużej mocy (prądy 350-700mA), charakteryzujących się sprawnościami rzędu 95%, zaprojektowanych, wykonanych i przetestowanych przez autorów. Omówiono zastosowanie w tych instalacjach techniki MPPT (Maximum Power Point Tracking) i wynikających z tego korzyści zwłaszcza w okresie jesienno zimowym i w stanie głębokiego rozładowania akumulatora. Zaproponowano 24V standard napięcia tych instalacji i przedstawiono dyskusję jego wyboru. Przedstawiono realizacje własne takich instalacji i listę wybranych publikacji związanych z tą tematyką [4- 21]. Abstract: In this article the authors discuss the rules of designing and selecting component s for the realization of lighting and signalization systems based on SSL (Solid State Lighting ) LEDs powered from autonomous photovoltaic systems. Rules of SSL LED light sources selection are discussed, results of authors research in this field are also presented. State of the art solutions for high- efficiency power supplies designed for high power SSL LEDs (current 350-700mA) are presented. These power supply circuits have efficiency of up to 95% and they all have been designed, manufactured and tested by the authors. The implementation of MPPT(Maximum Power Point Tracking) technique and its advantages is discussed. These advantages can be seen especially in the fall-winter season or in case of deep battery discharge. The voltage standard of 24V was suggested and this choice was discussed. Realization of authors autonomous installations as [...]

Wysokosprawne układy do zasilania SSL LED dla potrzeb autonomicznych instalacji PV

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje praktyczne rozwiązania wysokosprawnych układów zasilania SSL (Solid State Lighting ) LED dużej mocy (prądy 350-700mA) z autonomicznych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory 24V. Prezentowane układy zostały zaprojektowane, wykonane oraz przetestowane przez autorów i charakteryzują się sprawnościami rzędu 95%. Istotą tych rozwiązań jest zastosowanie nowoczesnych elementów elektronicznych, zaaplikowanych w sposób pozwalający na najbardziej efektywną zamianę napięcia z akumulatorów na prąd potrzebny do zasilania diod LED oraz zapewniający im odpowiednio długi czas życia. Abstract. The paper deals with the practical solutions of high-efficient power supplies for high power SSL LED (current of 350-700mA) powered from photovoltaic devices equipped with 24 V batteries. These highly efficient solutions (up to 95%) were designed, made and tested by authors. The idea of these solutions is using modern electronic components to achieve the most efficient way of converting energy stored in a battery to current that was usable for feeding LED and providing them a long life (High-efficient power supplies for high power SSL LED powered from photovoltaic devices). Słowa kluczowe: Dioda LED, SSL LED, zasilacz SSL LED, stabilizator prądu, układ scalony, dioda Shottky’ego, tranzystor MOSFET Keywords: LED diode, SSL LED, power supply for SSL LED, current stabilizer, integrated circuit, Schottky diode, MOSFET Transistor. Wstęp SSL LED dużej mocy z powodzeniem zastępują tradycyjne źródła światła. Stanowią doskonałą alternatywę nie tylko dla powoli wycofywanych z użycia żarówek, ale również mogą zastąpić i na pewno w przyszłości zastąpią lampy fluorescencyjne i wyładowcze. Zaletami SSL LED w stosunku do pozostałych źródeł światła są przede wszystkim: - wysoka skuteczność świetlna, dochodząca we współczesnych diodach do 100-120 lm/W. - nie zawierają szkodliwej rtęci. - dobry współczynnik oddawania barw, szeroki zakres[...]

 Strona 1