Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Kosela"

Analiza zmian wybranych parametrów hydrodynamicznych w gazociągach niskiego ciśnienia w zależności od rodzaju transportowanego paliwa gazowego DOI:10.15199/17.2017.6.10

Czytaj za darmo! »

Gaz ziemny jest jednym z surowców energetycznych, którego spalaniu nie towarzyszy ulatnianie się substancji szkodliwych dla środowiska. Natomiast wzrost zapotrzebowania na to paliwo powoduje, że coraz większe ilości gazu muszą być dostarczane do kraju i transportowane siecią gazową do odbiorców. Transport gazu na terytorium kraju odbywa się odpowiednio zaprojektowaną siecią rurociągową, natomiast do krajowego systemu gazowniczego gaz może być dostarczany drogą morską w postaci gazu skroplonego (LNG), drogą lądową jako gaz ziemny (NG) lub gaz ziemny uzupełniony wodorem pochodzącym z technologii "power to gas" (PtG) lub biogazem. Rodzaj paliwa przesyłanego siecią rurociągową do odbiorców ma istotny wpływ na wielkość parametrów charakteryzujących dynamikę gazu w gazociągu [1]. W przypadku transportu gazu o bardzo dużej wartości opałowej (dużej zawartości składnika palnego CH4) można ograniczyć koszt transportu wyraźnie mniejszej ilości gazu, a w przypadku wykorzystania już istniejącej infrastruktury gazociągowej, można wykorzystać jej pojemność magazynową do przechowywania nadwyżek niezużytego gazu. Jednak zasilanie sieci czystym LNG jest możliwe tylko w przypadku sieci gazowych, które posiadają jedno źródło zasilania, które będzie bezpośrednio połączone z instalacją do regazyfi kacji LNG. Dostarczanie odbiorcom gazu o mniejszej wartości opałowej skutkuje transportem większych ilości gazu siecią oraz większym zapotrzebowaniem energetycznym urządzeń wspomagających transport rurociągowy (sprężarki i wymienniki ciepła w tłoczniach oraz reduktory i wymienniki ciepła w stacjach redukcyjnych oraz gazomierze). Ponadto transport większych strumieni gazu rurociągami wpływa na powstawanie większych spadków ciśnienia gazu, co wymaga zasilania sieci strumieniem gazu o większym nadciśnieniu. Jednak w ostatnich latach, z powodu wzrostu produkcji energii elektrycznej [2] ze źródeł odnawialnych (wiatru, wody oraz słońca) prowadzone są liczne b[...]

 Strona 1