Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Gziut"

Otrzymywanie i właściwości lakierów uretanoakrylanowych otrzymywanych metodą fotopolimeryzacji w masie DOI:10.15199/62.2018.11.11


  Fotopolimeryzacja, nie bez powodu, już od wielu lat stanowi obszar wielkiego zainteresowania naukowców1, 2). Reakcje polimeryzacji wywoływane promieniowaniem elektromagnetycznym posiadają wiele zalet,do których należy wzrost szybkości przebiegu reakcji, obniżenie kosztów energii oraz możliwość prowadzenia procesu bez użycia rozpuszczalników. Dzięki reakcji fotopolimeryzacji (lub fotosieciowania) płynna żywica (lub kompozycja składników reaktywnych) może być niemal natychmiast zmieniona w nierozpuszczalne ciało stałe o zaprojektowanych właściwościach. Korzyści te powodują, że reakcje fotopolimeryzacji uchodzą za proekologiczne i są chętnie stosowane w przemyśle lakierniczym i farbiarskim, w technologii klejów i w stomatologii3-6). Typowe fotoutwardzalne kompozycje lakierowe składają się zazwyczaj z: (i) oligomerów, związków o dużej lepkości, które nadają gotowym wyrobom podstawowe właściwości fizykomechaniczne, (ii) monomerów o małej lepkości, zawierających jedno lub więcej wiązań podwójnych, których zadaniem jest rozcieńczenie układu i zwiększenie gęstości usieciownia, (iii) fotoinicjatora lub układu fotoinicjatorów oraz różnego rodzaju dodatków. Właściwości produktów fotopolimeryzacji/ fotosieciowania można w szerokim zakresie projektować m.in. poprzez dobór oligomerów lub monomerów o sprecyzowanych właściwościach. Oligomery uretanoakrylanowe posiadają wiele doskonałych właściwości aplikacyjnych, dzięki czemu są coraz częściej stosowanymi oligomerami również do tworzenia wysokiej jakości powłok lakierowych. Uretanoakrylany, w porównaniu z innymi oligomerami akrylanowymi, charakteryzują się najlepszym balansem pomiędzy twardością, wytrzymałością i odpornością chemiczną, przy zachowaniu jednocześnie wyso97/ 11(2018) 1871 Dr inż. hab. Agnieszka KOWALCZYK w roku 2007 ukończyła studia na Politechnice Szczecińskiej, w roku 2011 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwer[...]

 Strona 1