Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kryśkiewicz"

Internet Rzeczy w ochronie zdrowia DOI:


  Wprowadzenie Postępujący proces informatyzacji społeczeństwa tworzy coraz bardziej połączone i zaawansowane technologicznie narzędzia do zwiększania wydajności pracy oraz ułatwiania życia codziennego. Jedną z takich znaczących koncepcji jest Internet Rzeczy bądź przedmiotów (Internet of Things - IoT), który zakłada połączenie w sieć niemalże wszystkich rodzajów urządzeń. Pod tym pojęciem kryje się wizja przyszłego świata, w którym cyfrowe i fizyczne urządzenia czy przedmioty codziennego użytku są połączone odpowiednią infrastrukturą w celu dostarczenia nowych aplikacji i usług. W najbliższych latach będziemy mieli okazję obserwować fundamentalne zmiany sposobu, w jaki współdziałamy zarówno z otaczającym nas światem urządzeń cyfrowych, jak i ze światem fizycznym. Według firmy badawczej McKinsey&Company Internet Rzeczy ma szanse generować znaczne korzyści ekonomiczne dla światowej gospodarki; szacuje się, że w 2025 r. mogą się one mieścić w kwocie 2,7-6,2 bilionów dolarów amerykańskich.1 Internet Rzeczy znajdzie wiele zastosowań w różnych dziedzinach usługowych i w działalności gospodarczej, m.in. w energetyce, transporcie, przemyśle, logistyce, inteligentnej opiece zdrowotnej, sektorze IT. Idea koncepcji Internetu Rzeczy Według raportu opracowanego przez firmę Cisco2 zagadnienia, jak cyfryzacja, bezpieczeństwo technologii informacyjnych oraz IoT, to zjawiska, które wyznaczały kierunek rozwoju poszczególnym branżom gospodarki w 2017 r. i będą szczególnie istotne w kolejnych latach. Wśród nich znajduje się Internet Rzeczy, będący połączeniem urządzeń w sieć, co ma na celu umożliwienie ich zdecentralizowanej komunikacji między sobą. Koncepcja ta opiera się na stałym postępie technologicznym i związana jest z istnieniem globalnej sieci łączącej wiele urządzeń i czujników, które potrafią samodzielnie wymieniać się informacjami (najczęściej w postaci transmisji internetowej). Według prognoz firmy Gartner w 2020 r. 1 The Internet [...]

 Strona 1