Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Janczura"

Współczesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej

Czytaj za darmo! »

Beton towarzyszy nam coraz częściej w realizacji konstrukcji budowlanych i całych przedsięwzięć budowlanych. Dostrzegamy zalety tego materiału i wbrew utartym opiniom (bazującym na doświadczeniach lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku) powszechnie wykorzystujemy jego właściwości, takie jak prostota formowania kształtu, wytrzymałość, długotrwałość, zdolność akumulacji energii, izolacyjność akustyczna, dyfuzyjność, a jednocześnie naturalna szczelność. Architekci z powodzeniem wykorzystują naturalną powierzchnię szalunkową betonu i chętnie wkomponowują ją w przestrzeń urbanistyczną. Z materiału, który w poprzednich dekadach był traktowany jako tworzywo drugiej kategorii, beton z wolna staje się modnym i praktycznym sztucznym kamieniem. Technika Kreowanie prz[...]

Elastyczność nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych z wykorzystaniem prefabrykatów betonowych DOI:10.15199/33.2018.01.22


  Rozwój technologii prefabrykacji, a szczególnie prefabrykacji ustrojów konstrukcyjnych, zmierza ku dążeniu do wykonywania elementów inteligentnych, które mogą spełniać nie tylko funkcję nośną ustroju budowlanego, ale również użytkową, związaną z przeznaczeniem obiektu oraz estetyczną. Oczekiwania Współczesny prefabrykat jest wielofunkcyjnym urządzeniem. Powiemy - w zasadzie to nic nowego - ale… Kiedy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. próbowano uzbrajać prostą betonową płytę w izolacje, stolarkę okienną i drzwiową, malowano ją od wewnątrz, a z zewnątrz misternie wykonywano powłokę fasadową, nie dysponowaliśmy technologiami orazmateriałami, które czyniły z nich dopracowane elementy, spełniające wszystkie możliwe oczekiwania użytkownika, takie jak: - wytrzymałość; - trwałość z zachowaniemzasady zrównoważonego rozwoju; - estetyka wykonania; - możliwość swobodnego kształtowania kubatury; - bardzo dobre parametry cieplno-wilgotnościowe i izolacyjności akustycznej; - łatwe do uzbrojenia w instalacje elektryczne; grzewcze i chłodzące; wodne i kanalizacyjne; - gotowe do natychmiastowego zastosowania; - oszczędne w zapotrzebowaniu na kubaturę….; - gromadzące lub oddające energię. Z pewnością, po chwili refleksji znajdziemy jeszcze wiele innych właściwości, którymi powinny charakteryzować się elementy betonowe. Rozwój technologii prefabrykacji jest i będzie przedmiotem zainteresowania wielu firm, od zwykłych zakładów prefabrykacji betonu, po wyrafinowane wytwórnie ko[...]

Podkładki elastomerowe w ochronie budowli przed drganiami

Czytaj za darmo! »

20marca 2009 r. odbyło się weWrocławiu seminarium "Ochrona budowli przed drganiami" zorganizowane przez firmę Jordahl & Pfeifer oraz Calenberg Ingenieure. Tematyka spotkania okazała się bardzo interesująca dla ponad 100 uczestników z biur projektowych (60%), przedsiębiorstw (20%) i uczelni (20%). Wśród znakomicie dobranych wykładowców z Polski i Niemiec byli: ● dr inż. F. Müller-Boruttau z "imb - dynamik", Monachium; ● dr inż. M. Niemas z ITB,Warszawa; ● prof. H. R. Sasse z RWTH, Aachen (równocześnie profesor honorowy z Politechniki Warszawskiej); ● prof. K. Stypuła z Politechniki Krakowskiej; ● prof. W. Stühler z TU Berlin. Wszystkie referaty zostały opublikowane w marcowym numerze miesięcznika "Materiały Budowlane" (3/2009). Dotychczasow[...]

 Strona 1