Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Deshun Hou"

Ocena jakości zielonej herbaty poprzez identyfikację chemicznych "odcisków palców" DOI:10.15199/62.2018.9.43


  Technologia NCF oparta jest na analizie reakcji oscylacyjnych1). Kiedy kilka różnych substancji miesza się ze sobą, to stężenia poszczególnych składników nie zmieniają się tak jednostajnie jak w przypadku prostej reakcji chemicznej. Okresowa zmiana stężeń reagentów w czasie i przestrzeni nosi nazwę oscylacji; układ taki, zwany oscylatorem chemicznym, jest przykładem struktur dysypatywnych lub samoorganizujących się2). W latach pięćdziesiątych XX w. Biełousow i Żabotyński3) udowodnili istnienie oscylacji stężeń produktów przejściowych w reakcji utleniania kwasów organicznych bromianem, zachodzącej w obecności jonów metali jako katalizatora (reakcja BZ). Ich doświadczenie zapoczątkowało szczegółowe badania tej reakcji. W latach osiemdziesiątych XX w. reakcja BZ była stosowana głównie jako narzędzie analityczne do wykrywania początkowej rozpuszczalności jonów metali w roztworze4). W stabilnym chemicznym układzie oscylacyjnym na parametry oscylacji (okres i amplituda) wpływał dodatek jonów metalu. Parametry te zmieniały się liniowo wraz z dodatkiem jonów. Badacze opracowali urządzenie CSTR wykorzystujące reakcje BZ5). Ciągłe uzupełnianie reagenta zużywanego w procesie reakcji utrzymuje stabilność oscylacji. Po dodaniu substancji, która została zużyta, zmieniony parametr po kilku cyklach wraca do wartości początkowej. Stwierdzono, że za pomocą tej metody można wykryć różne jony metali, substancje organiczne, leki i witaminy6). Jednak sposób ten nie wykorzystuje w pełni możliwości chemii nieliniowej7), występują tu także oznaczenia w wyznaczeniu wartości badanych parametrów. Nawet jeśli można dokładnie oznaczyć ilość znanej substancji, to nie można przeprowadzić jakościowej analizy nieznanej kompozycji. W układzie zamkniętym oscylacje chemiczne gasną, jeśli substraty reakcji nie są uzupełniane (reakcja w pewnym momencie się zakończy)7). Nieliniowa krzywa potencjał-czas reakcji ujawnia przebieg reakcji od The nonlinear chemical finger[...]

 Strona 1