Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Kurzyna-Szklarek"

Ocena wpływu niezbilansowanego nawożenia mineralnego na zawartość sodu i chloru w roślinach uprawnych DOI:10.15199/62.2018.7.16


  Sód stanowi ok. 3% masy skorupy ziemskiej1) i gromadzi się głównie w górnej jej części. Procesy wietrzenia przyczyniają się do uwalniania sodu z minerałów. W efekcie tego przechodzi on do wód gruntowych2). W roztworze glebowym strefy umiarkowanej stężenie sodu zawiera się w przedziale 0,1-1 mM. Składowanie odpadów z przemysłu sodowego, ługowanie wodami opadowymi odpadów, stosowanie soli w postaci chlorku sodu do przeciwdziałania oblodzeniu na drogach komunikacyjnych, a także niewłaściwe zabiegi rolnicze, takie jak np. stosowanie wody morskiej do nawadniania, przyczyniają się do zwiększania zawartości jonów sodowych w glebach. Stanowi to jedną z przyczyn zasolenia gleb, które wpływa na zmniejszenie dostępności wody oraz składników pokarmowych dla roślin3). Ponadto zwiększona obecność jonów sodowych w glebie zwiększa dyspersję gleby oraz jej zdolność pęcznienia, a równocześnie obniża przepuszczalność i podsiąkliwość. Może również powodować zbyt duże pH gleby. Zwiększenie ilości sodu wymiennego w kompleksie sorpcyjnym może prowadzić również do wyparcia z niego jonów wapnia zgodnie z reakcją (1): C a + 2NaCl → 2Na + CaCl2 (1) Jony sodowe mogą również wchodzić w reakcję (2) z węglanem wapnia, w wyniku której tworzy się soda, mająca wpływ na alkalizację gleby 2): 2 Na + CaCO3 → Ca + Na2CO3 (2) Zawartość sodu w roślinach4) wynosi 0,01-2,5%. Jony sodowe (Na+) w niskim stężeniu praktycznie nie wykazują działania szko- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Marzena S. Brodowska, Tadeusz Filipek, Magdalena Kurzyna-Szklarek*, Małgorzata Haliniarz Assessment of the influence of unbalanced mineral fertilization on the content of sodium and chlorine in crops Ocena wpływu niezbilansowanego nawożenia mineralnego na zawartość sodu i chloru w roślinach uprawnych DOI: 10.15199/62.2018.7.16 Prof. dr hab. Tadeusz FILIPEK w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 1980 r. uzyskał stopień [...]

 Strona 1