Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Prymont-Przymińska"

Bilans energetyczny, surowcowo-środowiskowy oraz ekonomiczny przykładowego klastra energii DOI:10.15199/33.2018.01.03


  Klastry energii lub tzw. lokalne obszary bilansowania, jako elementy energetyki rozproszonej, mogą być znakomitym uzupełnieniem energetyki zawodowej, scentralizowanej. Te dwa rodzaje systemów wytwarzania i dostarczania energiimogą tworzyć miks zwiększający bezpieczeństwo energetyczne danego obszaru. Opis narzędzia obliczeniowego W przedstawionym przykładzie analizowanym obszarem jest niewielka gminawiejska. Wsumie analizie poddano 1200 budynków jednorodzinnych i 4 budynki niemieszkalne (o różnejwielkości, roku budowy oraz EK). Modelowane w arkuszu kalkulacyjnym, opracowanym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, cechy obszarów bilansowania obejmują trzy moduły: energetyczny, środowiskowo-surowcowy (LCA) i ekonomiczny (LCC). Wprzypadku wszystkich modułów arkusz prowadzi równoległe obliczenia, uwzględniając co najmniej dwa warianty grup budynkówpoddawanych analizie.Wariantem bazowymmoże być zbiór budynkówo charakterystyce energetycznej w stanie istniejącym (np. wg danych GUS). Drugim wariantem jest ta sama grupa budynków, co do liczby i ich wielkości, ale o odmiennej charakterystyce energetycznej, np. po termomodernizacji lub zmianie struktury nośników energii. Bilans[...]

 Strona 1