Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Piestrzyński"

Branża cementowa musi przetrwać trudny okres DOI:10.15199/33.2016.10.01


  Wzwiązkuzprzesunięciamiwczasie wielu inwestycji infrastrukturalnych oraz postępującym spadkiem produkcji budowlano-montażowej szacuję sprzedaż cementu w 2016 r. na poziomie roku poprzedniego. Efekt tych przesunięć w budownictwie jest taki, żewprzemyśle cementowym musimy zmniejszać produkcję, ciąć koszty i szukać oszczędności, by przetrwać - mówi Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.Sytuacja w budownictwie w Polsce nie jest najlepsza. Jak informuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), wzrost PKB w pierwszympółroczu br. wyniósł 3,1%. Jest więc wolniejszy od oczekiwań i wolniejszy niż w latach 2014 - 2015. Zmniejszyła się również w tym okresie o 3,6% wartość nakładów na inwestycje. Zgodnie z danymi IBnGR spadek produkcji budowlano- montażowej po ośmiumiesiącach 2016 r. sięga 15%. Przyczyny takiej sytuacji, to ograniczenie zakresu inwestycji publicznych (problemy z finansowaniemi przygotowaniemnowych projektów) oraz pogorszenie nastrojów w sektorze przedsiębiorstw i duża niepewność co do rozwoju sytuacji w najbliższymczasie. Jak prognozuje IBnGR, do końca 2016 r. utrzymywać się będzie zła koniunktura w w budownictwie. Zacznie się poprawiać prawdopodobnie w II połowie 2017 r., a dynamika produkcji będzie się kształtować w przedziale 3 ÷ 8%. Sytuacja budownictwa odbija się na kondycji przemysłu cementowego. Z szacunków wynika, że w 2015 r. polski rynek wchłonął 15,4 mln t cementu (rysunek 1). Jeszcze w kwietniu przedstawiciele b[...]

Drogi betonowe jak dobre wino, im starsze, tym bardziej je docenisz DOI:

Czytaj za darmo! »

Technologia budowy dróg betonowych została sprawdzona zarówno na świecie, jak iwPolsce. Głównymi cechami i największymi zaletami tych dróg są trwałość i długowieczność. W Polsce mamy obecnie ok. 650 kmautostrad i dróg ekspresowych z nawierzchnią betonową, a w planach lub budowie kolejnych prawie 800 km. Do 2023 r. sieć dróg szybkiego ruchu o nawierzchni betonowej będzie liczyła ok. 1300 km, tzn. ok. 27% wszystkich dróg szybkiego ruchu.WPolsce znajduje się także ok. 900 km lokalnych dróg betonowych (gminnych; powiatowych iwojewódzkich), a każdego roku buduje się ok. 120 kmdróg gminnych i powiatowych w technolo[...]

Rekordowa frekwencja podczas Dni Betonu 2018 DOI:


  Konferencja Dni Betonu, to największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem. Jest organizowana co dwa lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Tegoroczna, jubileuszowa dziesiąta edycja odbyła się 8 - 10 października tradycyjnie w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Patronat nad konferencją objęli Minister Infrastruktury oraz Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad. Patronowały jej także dwie sekcjeKomitetu Inżynierii Lądowej iWodnej PolskiejAkademii Nauk: SekcjaKonstrukcjiBetonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych. W Dniach Betonu 2018 r. uczestniczyła rekordowa liczba 1060 osób. Drugie tyle widzówśledziło obrady konferencji przez Internet, gdyż po raz pierwszy były one transmitowane na żywo. Referaty i debaty oglądało każdego dnia przeszło 500 internautów. Niektórzy domagali się rejestracji obrad, a nawet powtórek. Zaczynaliśmy w 2000 r. od 200 osób. Są na liście uczestników powtarzające się od początku te same nazwiska i jesteśmy z tego dumni, ale cieszymy się, że przyjeżdżają takżemłode osoby, które będą decydować o przemyśle betonowym czy cementowym w przyszłości - powiedział prof. Jan Deja, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Betonu. Materiał, technologia, konstrukcja Podczas konferencji wygłoszono 55 referatów, a 83 zostały opublikowane w dwutomowymwydawnictwie "Monografie technologii betonu". Sesję otwarcia rozpoczął prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej referatem pt. Mosty betonowe - stan obecny i kierunki rozwoju. - Materiał, technologia, konstrukcja, to trzy dziedziny, w których poszukujemy rozwiązań, by nasze mosty były coraz lepsze - mówił prof. Siwowski i przedstawił nowoczesne obiekty z betonu UHPC, betonu geopolimerowego oraz betonu TRC (textile reinforced concrete), który pozwala na kreowanie elementów betonowych o bardzo małej grubości. Dzięki temumożna tw[...]

 Strona 1