Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław SZUBZDA"

Badania konduktywności nietoksycznego elektrolitu organicznego do superkondensatorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono prace nad dobraniem układu dwóch rozpuszczalników organicznych, z których jeden charakteryzuje się dużą zdolnością do dysocjacji rozpuszczonych w nim związków jonowych, drugi - niską lepkością. Badano konduktywność elektrolitów organicznych przy różnych stężeniach soli litu LiClO4, gdzie podstawowym rozpuszczalnikiem polarnym był węglan propylenu (PC), a współ-rozpuszczalnik poprawiający lepkość stanowiły kolejno: benzen, DEC, dioksan, DMC, DME, EC, THF w różnych proporcjach do PC. Abstract. Works on creation electrolyte of two organic solvents are presented, one of which has a large ability for the dissociation of dissolved ionic compound, the second - a low viscosity. Conductivity of organic electrolytes has been studied at different concentrations of lithium salts LiClO4, where the primary polar solvent was propylene carbonate (PC), and co-solvent improves the viscosity were successively: benzene, DEC, dioxane, DMC, DME, EC, THF in different proportions to the PC. (Preliminary studies on selection of organic non-toxic electrolyte for supercapacitors) Słowa kluczowe: superkondensator, elektrolity organiczne, konduktywność jonowa Keywords: supercapacitor, organic electrolytes, ionic conductivity Wstęp Superkondensatory, zwane także ultrakondensatorami, są urządzeniami magazynującymi energię wysokiej mocy, o praktycznie nielimitowanej liczbie cykli pracy, mogące magazynować znacznie więcej energii niż kondensatory konwencjonalne i uwalniać ją ze znacznie większą mocą niż ogniwa chemiczne, np. akumulatory [1]. Zgodnie z prawem Coulomba i teorią pola elektrycznego, ilość energii elektrycznej zgromadzona w kondensatorze jest wprost proporcjonalna do jego pojemności oraz do kwadratu różnicy potencjałów między elektrodami: (1) 2 2 E  1 C U gdzie: E - energia elektryczna [Wh], C - pojemność [F], U - napięcie pracy urządzenia [V] [2,3]. Z kolei maksymalną moc kondensatora można wyznaczyć z równania: (2) [...]

 Strona 1