Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Florentyna Akus-Szylberg"

Wpływ wstępnej obróbki słomy kukurydzianej gorącą wodą na jej skład chemiczny i hydrolizę enzymatyczną DOI:10.15199/62.2018.11.10


  Bioetanol może być produkowany z surowców roślinnych w bezpośrednich procesach fermentacyjnych (trzcina lub burak cukrowy) lub w procesie hydrolizy i fermentacji (ziemniaki, zboża, kukurydza). Produkcja biopaliw I generacji z surowców roślinnych powoduje jednak zmniejszenie powierzchni upraw żywności, w wyniku czego następuje wzrost ich ceny. Obecnie prowadzone są badania nad opracowaniem technologii, która pozwoli na otrzymywanie etanolu z biomasy lignocelulozowej, w tym również ze słomy i drewna. Są to tzw. biopaliwa II generacji1). Coraz częściej próbuje się wykorzystać biomasę z drewna szybkorosnących wierzb i topoli2-5). Polisacharydy wchodzące w skład ściany komórkowej biomasy mogą być substratem do produkcji etanolu. Bardzo interesująca pod tym względem jest słoma kukurydziana, która zawiera 38-40% celulozy i ok. 28% hemiceluloz6-8). Przy odpowiedniej konwersji odpadowej biomasy do bioetanolu można ograniczyć jego produkcję z roślin jadalnych9). Jednym z najważniejszych etapów w procesie otrzymania bioetanolu jest obróbka wstępna biomasy lignocelulozowej. Obróbka wstępna ma za zadanie ułatwienie enzymom dostępu do włókien biomasy, w szczególności do kompleksu lignocelulozowego LCC (lignin carbohydrate complex) i właściwe przygotowanie ligniny i węglowodanów do procesu hydrolizy i fermentacji. Wydajność procesu zależy od wielu czynników, w tym od prawidłowej optymalizacji metody obróbki wstępnej dostosowanej do rodzaju surowca lignocelulozowego10-13). Jedną z efektywnych fizykochemicznych metod jest obróbka wstępna biomasy parą wodną w zakresie temp. 180-240°C, z gwałtowną dekompresją SE (steam explosion) lub bez szybkiego rozprężenia pary LHW (liquid hot water) Florentyna Akus-Szylberg, Andrzej Antczak*, Olga Bytner, Andrzej Radomski, Krzysztof Krajewski, Janusz Zawadzki 97/11(2018) 1867 Dr inż. Andrzej RADOMSKI w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od 2005 r. jest adiunktem na [...]

 Strona 1