Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr DĘBICKI"

Obwód zastępczy kolumny plazmy w falowodzie prostokątnym: wpływ koncentracji elektronów i średnicy kolumny plazmy

Czytaj za darmo! »

W celu wyznaczenia obwodu zastępczego kolumny plazmy umieszczonej wewnątrz falowodu prostokątnego równolegle do jego krótszej ścianki obliczono numerycznie dwuwymiarowe rozkłady pola elektrycznego oraz elementy macierzy rozproszenia i macierzy impedancji czwórnika reprezentującego ten falowód. Odwód zastępczy przedstawiono jako układ impedancji typu T i zbadano wpływ koncentracji i częstości zderzeń elektronów oraz średnicy plazmy na jego elementy. Określono warunki, w jakich nie można pomijać impedancji szeregowej układu. Abstract. To find equivalent circuit of an uniform plasma column placed in a rectangular waveguide parallel to its wider wall, 2D electric field distributions have been numerically calculated and scattering as well as impedance matrix elements of a two-port network representing this waveguide determined. A T-type equivalent circuit have been proposed and influence of the plasma diameter, electron density and collision frequency and on its elements have been examined. Conditions for which the shunt impedance cannot be neglected have been determined. Equivalent circuit of a plasma column in a rectangular waveguide: influence of electron density and plasma column diameter Słowa kluczowe: obwód zastępczy, plazma mikrofalowa, generatory plazmy, wyładowania mikrofalowe Keywords: equivalent circuit, microwave plasma, plasma sources, microwave discharges Wstęp Wyładowania mikrofalowe znajdują zastosowanie do różnorodnej obróbki powierzchni, obróbki gazów i sterylizacji [1-4]. Ostatnio okazały się przydatne jako efektywna metoda produkcji wodoru [5,6]. Możliwości ich zastosowań wynikają z tego, że plazma wyładowania mikrofalowego odznacza się korzystnymi właściwościami: dużą koncentracją elektronów i aktywnych cząstek oraz wysoką temperaturą elektronów przy stosunkowo niskiej temperaturze gazu. Odpowiednio zaprojektowane generatory plazmy mikrofalowej zapewniają bardzo dobrą stabilność pracy i prawie stuprocentową efektywnoś[...]

 Strona 1