Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Staszkiewicz"

Model zysków nadzwyczajnych dla przemysłu chemicznego DOI:10.15199/62.2018.2.8


  Globalna tendencja do deindustrializacji oraz ograniczenia kosztów społecznych przemysłu spowodowała dekapitalizację całych gałęzi przemysłowych1), w tym także przemysłu chemicznego w Europie. Postindustrialne społeczeństwa zaczęły jednak odczuwać skutki, jakie spowodował nadmierny outsourcing produkcyjny, gwałtowna utrata stabilnych miejsc pracy oraz koszty związane z rozwarstwieniem geograficznym produkcji i technologii. Przemysł chemiczny odpowiadał w 2012 r. za 11,26%2) globalnej wartości dodanej w produkcji, co świadczy o tym, że podobnie jak sektor bankowy3), odgrywa on znaczącą rolę w gospodarce narodowej. Stąd też identyfikacja głównych czynników ponadprzeciętnych wyników branży jest konieczna dla racjonalnego tworzenia polityki gospodarczej.Część obliczeniowa Dane Do analizy wykorzystano dane pobrane z bazy Amadeus4) wg kodu nr 20 (produkcja wyrobów chemicznych) z pominięciem mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób. Do badania przyjęto 74345 rocznych sprawozdań finansowych 14869 przedsiębiorstw z 45 europejskich krajów. Próba obejmowała lata 2012-2016. Nie dokonano imputacji danych, ale w modelowaniu eliminowano niepełne rekordy. Metoda mod[...]

Charakterystyka przedsiębiorstw zagrożonych przejęciem w przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2018.10.27


  Na łamach Przemysłu Chemicznego toczy się od lat dyskusja o charakterystyce ekonomicznej rynku chemicznego i jego uczestników1-5). Przejęcie przedsiębiorstwa przez innego właściciela jest wyzwaniem dla menadżera (zarządu), bo dalsze jego funkcjonowanie jest uzależnione od woli nowego właściciela. Stąd zarządy starają się nie dopuścić do wrogich przejęć. W szczególności do przejęć przez instytucje finansowe (najczęściej fundusze inwestycyjne), które po przejęciu reorganizują przedsiębiorstwa pod względem zarządzania finansowego, by następnie wyjść z inwestycji z ponadprzeciętnym zyskiem. Dlatego też pierwotnym celem takich instytucji są przedsiębiorstwa o pozytywnym zysku z działalności operacyjnej i dużych stratach netto, wynikających z błędnej struktury finansowania lub błędami w zarządzaniu daninami publicznymi (optymalizacja podatkowa). Celem pracy była identyfikacja charakterystyki PNP. Zidentyfikowanie czynników wpływających na zagrożenie przejęciem w przemyśle chemicznym stanowi podstawę do optymalizacji działalności zarządów. Schemat badania Dane Do analizy wykorzystano dane pobrane z bazy Banku [...]

 Strona 1