Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Lech Lichołai"

Zastosowanie kopolimerów octanu winylu i akrylanów alkilowych do powlekania organicznych materiałów zmiennofazowych DOI:10.15199/62.2018.11.7


  Wśród materiałów PCM wykorzystywanych w budownictwie, stosowane są zarówno związki organiczne (alkany, estry, alkohole i polimery), związki nieorganiczne (sole i ich hydraty) oraz mieszaniny eutektyczne. Biorąc pod uwagę ceny PCM, ich właściwości oraz możliwość łączenia z innymi materiałami budowlanymi, najczęściej stosowane są organiczne PCM. Ich zalety i wady opisano w pracach1-4). Często napotykanym problemem, przy stosowaniu PCM w budownictwie jest ich sposób aplikacji. Najczęściej materiały te stosowane są w postaci mikrokapsułek, wykorzystywanych jako dodatek do mieszanki betonowej, bloczków betonowych lub płyt kartonowo- -gipsowych1). Kapsułki te stosowane są w wolnych przestrzeniach ceramiki drążonej, w oknach i elementach z nimi współpracującymi, w podziemnych akumulatorach ciepła lub ścianach kolektorowo- -akumulacyjnych jako alternatywa dla ich masywnych warstw akumulacyjnych5). W stanie wolnym są one rzadko stosowane, np. jako wypełnienie szczelnych elementów lub w akumulatorach ciepła. Jako duże stabilne pakiety stosowane są w bezpośrednim kontakcie 97/11(2018) 1853 Fig. 2. Samples with molten and solidified phase-change material coated with copolymer Rys. 2. Próbki z roztopionym i skrzepniętym PCM, pokryte powlokami kopolimerowymi Fig. 3. Capsule of copolymers of vinyl acetate and acrylate, containing the orginal phase change material, during glazing Rys. 3. Kapsułka z osłoną kopolimerową octanu winylu i akranów alkilowych, zawierają[...]

 Strona 1