Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Nizioł-Łukaszewska"

Wpływ metody ekstrakcji na właściwości ekstraktów bulw karczocha jerozolimskiego (Helianthus tuberosus L.) DOI:10.15199/62.2018.11.12


  W ostatnim czasie sektor kosmetyczny skupia swoją uwagę na wykorzystaniu najwyższej jakości substancji roślinnych do produkcji różnego rodzaju preparatów pielęgnacyjnych. Wynika to w głównej mierze z rosnącej świadomości konsumentów, dotyczącej wpływu składników kosmetyku na zdrowie oraz wygląd skóry. Ze względu na szeroki zakres aktywności biologicznej, najbardziej pożądanymi są związki fenolowe, będące produktem wtórnego metabolizmu roślin. Ich obecność stwierdzono m.in. w korzeniach, liściach, kwiatach oraz łodygach roślin wyższych1). Do grupy związków fenolowych zalicza się m.in. flawonoidy, kwasy fenolowe oraz taniny. Zarówno flawonoidy, jak i kwasy fenolowe ze względu na swoją złożoną budowę chemiczną cechują się szerokim zakresem bioaktywności. Jedną z ważniejszych właściwości tych związków jest zdolność do usuwania reaktywnych form tlenu, a także działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze2). Roślinne antyoksydanty stanowią obecnie największą grupę składników preparatów kosmetycznych. Funkcją tych 1874 97/11(2018) Mgr Martyna ZAGÓRSKA-DZIOK w roku 2013 ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie biotechnologii. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalność - ekstrakty roślinne, hodowle komórkowe oraz aplikacja surowców roślinnych w kosmetykach. Katedra Kosmetologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel.: (17) 866-12-62, e-mail: tbujak@wsiz.rzeszow.pl Mgr Tomasz BUJAK w roku 2010 ukończył studia na Politechnice Radomskiej, w specjalności technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze kosmetologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz pracuje jako laborant w firmie produkującej kosmetyki naturalne. Specjalność[...]

 Strona 1