Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michal ČINÁK"

The effect of planar anisotropy on properties of tailor-welded blanks made of dual-phase steels


  In the study tailor welded blanks were prepared by solid laser welding. They consisted of same dual-phase steel HCT600X of equal thick- ness but different rolling directions and planar anisotropy. The influence of planar anisotropy on formability of tailor welded blanks were investigated. Major part of the research was made virtually by FEM using appropriate material model with accurate description of planar anisotropy. The aim was to observe plastic material flow and ear formation at the edge of the deep drawn part. These results were verified by real experiments. W artykule przedstawiono wyniki badań, w których zastosowano wykrojkę łączoną typu "tailored blank", gdzie połączenie uzyskano poprzez spawanie laserowe. Wykrojka składa się blach o tej samej grubości, wykonanych ze stali dwufazowej w gatunku HCT600X, ale o różnej względnej orientacji kierunku walcowania oraz różnej anizotropii płaskiej. Przebadano wpływ anizotropii płaskiej na zdolność odkształceń (na przykładzie wytłaczania) tak przygotowanej wykrojki. Badania bazują na symulacji numerycznej MES, gdzie zastosowano model materiałowy uwzględniający dokładny opis anizotropii płaskiej blachy. Celem było zaobserwowanie plastycznego płynięcia materiału oraz kształtowanie się tzw. "uch" na krawędzi wytłoczki prostokątnej. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane doświadczalnie. Key word: Tailor-welded blank, FEM, dual-phase steel, anisotropy Słowa kluczowe: wykrojka łączona spawaniem, wytłaczanie, MES, stal dwufazowa, anizotropia.1. Introduction. High strength sheet steels have been developed predominantly for automotive applications. Various new grades of steels have been developed which show excellent formability and are able to meet the most automotive requirements. The most popular grades of automotive steels are dual-phase grade. Weldability and formability belong to the most important properties of automotive steels, because of increasing use of tailor-welded blanks (TWB). They usua[...]

 Strona 1