Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA DERLATKA"

WPŁYW ZAGŁĘBIENIA NARZĘDZIA NA JAKOŚĆ PUNKTOWYCH ZŁĄCZY ZGRZEWANYCH TARCIOWEGO Z MIESZANIEM Z ZAMKNIĘCIEM KRATERU RFSSW WYKONANYCH Z BLACH ZE STOPÓW ALUMINIUM 2024-T3 I D16UTW DOI:10.15199/67.2018.4.2


  WPROWADZENIE Aluminium i jego stopy znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak lotnictwo [18, 25], motoryzacja [22] i budownictwo [1, 2, 26]. Producenci doceniają korzystne właściwości tych blach, a zwłaszcza małą gęstość i wysoką wytrzymałość [22]. Według artykułu [7] elementy struktur lotniczych są z reguły produkowane z wysoko wytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx i 7xxx. Stopy te są trudne do łączenia za pomocą tradycyjnych metod spawalniczych. Trudność ta jest jednym z czynników wpływających na to, że w dalszym ciągu nitowanie jest najbardziej popularną techniką łączenia lotniczych elementów struktur. Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem (friction stir welding - FSW) jest alternatywną metodą łączenia blach wykonanych ze stopów aluminium. Jak zaprezentowano w pracach [11, 17, 19, 24], FSW jest procesem termicznym, w którym dochodzi do połączenia materiałów na skutek deformacji plastycznej łączonych elementów w stanie stałym, w odróżnieniu od klasycznego spawania, w którym połączenie następuje po zakrzepnięciu stopionych krawędzi łączonych elementów. FSW jest dedykowane do połączeń liniowych [13]. Punktowe zgrzewanie tarciowe z mieszaniem z zamknięciem krateru (refill friction stir spot welding - RFSSW) jest wariantem procesu FSW, ale jest dedykowane do połączeń punktowych. Złącza RFSSW są produkowane przez specjalne narzędzie składające się z trzech komponentów: trzpienia, tulei 11 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 4 i dociskacza. Zarówno tuleja jak i trzpień działają z tą samą prędkością obrotową, i obracają się w tym samym kierunku [8]. Jak zaprezentowano w [16, 23], ruchy tulei i trzpienia są sprzężone ze sobą w taki sposób, że objętość zagłębionej części tulei odpowiada objętości przestrzeni pomiędzy górną powierzchnią górnej blachy i końcem trzpienia. W związku z tym, prędkość przemieszczania tulei i trzpienia w kierunku pionowym jest inna. Dociskacz służy jedynie do trzymania łączonych blach, dlateg[...]

OCENA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH OPOROWO Z BLACH TYTANOWYCH GR 3 I GR4 DOI:10.15199/67.2015.11.12


  Celem artykułu była ocena wytrzymałości złączy wykonanych z blach z tytanu grade 3 i grade 4 o grubości 0,4 mm. Blachy łączono w sposób zakładkowy przez zgrzewanie oporowe. Złącza zgrzano pojedynczą zgrzeiną RSW. Dokonano wyboru optymalnych parametrów zgrzewania. Ocenie poddano złącza wykonane za pomocą 5 kombinacji parametrów zgrzewania, różniących się czasem zgrzewania i natężeniem prądu elektrycznego. Analizowano nośności na ścinanie złączy, rozkład odkształceń plastycznych i sposób pękania. Pomiaru odkształceń plastycznych dokonano przy użyciu bezkontaktowego systemu analizy optycznej Aramis. Słowa kluczowe: tytan, punktowe zgrzewanie oporowe (RSW) Mgr inż. Judyta Różycka, dr inż. Anna Derlatka — Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa, Częstochowa, mgr inż. Marcin Dyner — CHIRMED, Rudniki k/Częstochowy. e-mail: anna.derlatka@gmail.com Rudy Metale R60 2015 nr 11 s. 603÷609 604 STRENGTH EVALUATION OF RESISTANCE SPOT WELDING (RSW) JOINTS MADE OF TITANIUM GR3 I GR4 SHEETS Titanium and have been identified as one of the best engineering metals for application in many industrial fields such as aviation, automotive and civil engineering. This is because of properties of the material: low density and high mechanical strength. Titanium also is characterised by excellent corrosion resistance to many environments. In recent years, researchers have attached great importance to the application of titanium in resistance spot welding (RSW). In resistance spot welding, two metal sheets are placed between two copper electrodes. The purpose of the two electrodes is to supply current to the weld sheets. The production of RSW welds is finished via solidification. The paper presents a strength evaluation of welded specimens made of titanium grade 3 and grade 4 of 0.4 mm thickness. The lap joins were made by Resistance Spot Welding (RSW). The joints were welded by the single RSW weld. The optimal welding parameters were chosen. The[...]

 Strona 1