Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Grześ"

STACJA DO ODBIORU DANYCH METEOROLOGICZNYCH NA POTRZEBY PLANOWANIA MISJI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH DOI:10.15199/59.2016.6.60


  STATION TO RECEIVING METEOROLOGICAL DATA FOR PLANING AN UNMANNED AERIAL VEHICLE MISSIONS Streszczenie: Planowanie misji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych wymaga od operatora kompleksowej wiedzy na temat warunków panujących na całej trasie przelotu. Dzięki fuzji danych pochodzących z lokalnej stacji meteorologicznej oraz ze zdjęć odebranych z satelity meteorologicznego możliwy jest optymalny dobór parametrów nawet długoterminowych misji. Referat przedstawia projekt budowy małej, niezależnej stacji do odbioru zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem radia programowalnego, komputera jednopłytkowego oraz zasilania z paneli słonecznych. Abstract: Mission planning of unmanned aerial vehicles requires complex information about environmental conditions in airway. Thanks to a merging data from local weather station and satellite’s images it is possible to optimize even longterm mission parameters. This paper describes a project of a small, independent ground station for receiving images from weather satellites due to software defined radio, single board computer and solar panel power supply. Słowa kluczowe: antena heliakalna, bezzałogowe statki powietrzne, satelity NOAA, stacja meteorologiczna Keywords: helical antenna, NOAA satellites, unmanned aerial vehicle, weather station 1. WPROWADZENIE Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), opracowane pierwotnie na potrzeby militarne, znalazły również zastosowanie wśród pozostałych służb. W drony wyposażana jest Służba Graniczna, powstają też pierwsze rozwiązania zoptymalizowane na zadania ratownictwa medycznego. Przeprowadzenie zaawansowanej operacji z wykorzystaniem BSP wymaga jednak odpowiedniego zaplanowania. Najważniejszym kryterium określającym możliwość wysłania drona na misję jest pogoda oraz dynamika jej zmian. Istotne jest, aby operator otrzymał dokładne dane na temat panujących warunków atmosferycznych zarówno w skali lokalnej jak i z całej trasy przelotu. W te[...]

Światłowodowy generator promieniowania supercontinuum dużej mocy w zakresie widmowym 1,9–2,65 μm DOI:10.15199/13.2018.3.10


  Badania nad źródłami promieniowania supercontinuum (SC) o dużej wyjściowej mocy średniej o wartości powyżej 1 W, emitującymi promieniowanie w zakresie widmowym okna transmisji atmosfery (~2-2,6 μm), stanowią aktualnie ważne zagadnienie naukowe ze względu na liczne potencjalne aplikacje. Układy te mogą być stosowane do zdalnej detekcji różnych substancji [1], w wojsku - m.in. do oślepiania rakiet ziemia-powietrze wyposażonych w głowice samonaprowadzające się na podczerwień - w tzw. układach DIRCAM (Direct Infrared Countermeasure) [2], czy w układach typu LIDAR pracujących w zakresie podczerwieni [3]. Zjawisko generacji promieniowania supercontinuum po raz pierwszy zostało zaobserwowane na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednakże dopiero na przestrzeni ostatnich dwóch dekad układy generatorów SC zyskały szczególne zainteresowanie. Miało to miejsce za sprawą wykorzystania w procesie generacji SC włókien optycznych, w tym światłowodów fotonicznych, których zaletą jest przede wszystkim długa droga optyczna oddziaływania promieniowania z ośrodkiem oraz możliwość kształtowania charakterystyki dyspersyjnej i uzyskania wysokiego współczynnika nieliniowości włókna. Z drugiej jednak strony światłowody fotoniczne są drogie, spawanie tych światłowodów wiąże się z wyższymi stratami w miejscu ich połączenia, a szeroka dostępność komercyjna jest w ich przypadku wciąż ograniczona. Te ograniczenia sprawiają, że do generacji promieniowania SC o dużej mocy wyjściowej, zwłaszcza w zakresie fal długich - powyżej 2000 nm, obecnie najczęściej stosuje się klasyczne światłowody typu step-index, zarówno pasywne jak i aktywne. Generację promieniowania w zakresie widmowym 2-2,6 μm umożliwiają światłowody krzemionkowe domieszkowane jonami tulu (Tm3+) pełniąc rolę zarówno ośrodka wzmacniającego jak i nieliniowego. W ostatnich latach generacja promieniowania SC w światłowodach tulowych była przedmiotem badań[...]

 Strona 1