Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Halbiniak"

Wpływ rozdrobnionych odpadów poprodukcyjnych na właściwości kompozytów betonowych DOI:10.15199/33.2018.12.23


  Roczna produkcja betonu towarowego wynosi prawie 30 mld t [6], co powoduje, że coraz częściej próbuje się zagospodarować do jego wytwarzania m.in. odpady poprodukcyjne. Podejmowane są próby zastosowania mielonych cegieł, betonu czy zapraw pochodzących z rozbiórki, a także ceramiki sanitarnej jako zamiennika kruszywa [4 - 8, 14]. Z badań wynika, że kruszywo z ceramiki sanitarnej umożliwiło uzyskanie betonów o większejwytrzymałości na ściskanie i rozciąganie niż betonów na bazie kruszywa żwirowego [7 - 8]. Ponadto kruszywo z recyklingu ceramiki sanitarnej pozytywnie wpływa na ścieralność betonów, a takżemoże byćwykorzystywane do betonów specjalnych, eksploatowanych w wysokiej temperaturze [3]. Z literatury wynika, że znacznie gorsze właściwości wykazały betony, w których zastosowano kruszywo z recyklingu ceramiki czerwonej [1]. Alternatywnymsposobemzagospodarowania niektórych odpadów poprodukcyjnych jest ich rozdrobnienie do postaci pyłów i dozowanie jako częściowego zamiennika cementu lub dodatkowego składnika modyfikującego właściwości kompozytów betonowych.Wten sp[...]

Zasady projektowania betonów w zależności od składu

Czytaj za darmo! »

Beton jest kompozytem,materiałem wielofazowym, w którym można wyróżnić ziarna kruszywa grubego, piasek, zaczyn cementowy oraz pustki wypełnione powietrzem lub wodą. Pomijając błędy wykonawcze, takie jak niepoprawne ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej oraz nieodpowiednia pielęgnacja,wytrzymałość betonu zależy odwłaściwości poszczególnych faz - składników betonu, ich procentowej zawartości, a takżewzajemnego oddziaływania i przestrzennej konfiguracji. Największy wpływ na wytrzymałość betonumawytrzymałość najsłabszego ogniwa, którymmoże być poszczególna faza orazwarstwa znajdująca się pomiędzy dwoma różnymi fazami, np. warstwa stykowa kruszywo grube - zaczyn cementowy. Zaczyn cementowy łączy ze sobą ("skleja") ziarna kruszywa grubego oraz piasku. O jego wytrzymało[...]

 Strona 1