Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK RAFALSKI"

Status PIB- przywilej czy kara? DOI:

Czytaj za darmo! »

Szczególną grupę instytutów badawczych stanowią te, które mają status PIB, czyli Państwowego Instytutu Badawczego. Wypełniają one obowiązki służb publicznych, realizując zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, zapewniające m. in.: bezpieczeństwo publiczne, techniczne i energetyczne, żywność, ochronę zdrowia, środowiska, dziedzictwa narodowego, rozwój edukacji i kultury, sportu, poprawę jakości życia społeczeństwa etc. Do sierpnia 2016 r. jednostki te, jak wszystkie pozostałe instytuty, działały na podstawie ustawy o instytutach badawczych z 2010 r. Ustawa wprowadziła racjonalne zasady funkcjonowania instytutów, zapewniła także ministrom nadzorującym możliwość ich kontrolowania. W rezultacie ukształtował się sektor now[...]

 Strona 1