Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Milczarek"

Rola badania szczelności powietrznej budynku w ocenie jego efektywności energetycznej DOI:10.15199/33.2015.01.09

Czytaj za darmo! »

Świadectwo energetyczne określa energochłonność na podstawie dokumentacji budynku. Powstaje przy założeniu poprawności wykonania wszystkich prac budowlanych z zastosowaniem właściwych materiałów budowlanych oraz zachowaniem odpowiedniej technologii, co niestety często nie odpowiada prawdzie. Na rysunku 1 przedstawiono straty ciepła przez przegrody budynku.Wwyniku badań i pomiarów można skontrolować poprawność parametrów mających kluczowy wpływ na ocenę jakości budynku pod względem efektywności energetycznej. Najbardziej prawidłowe jest wykonywanie dwóch badań: izolacyjno[...]

 Strona 1