Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Szymandera-Buszka"

Produkty funkcjonalne w żywieniu osób starszych DOI:10.15199/65.2016.5.9


  Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją produkcję na potrzeby i wymagania osób starszych. Na rynku znajduje się wiele produktów funkcjonalnych sprzyjających m.in. obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi i ryzyka osteoporozy, a także żywność o działaniu estrogenowym oraz wzbogacona w pre- i probiotyki. Warto zachęcać osoby starsze do korzystania z niej.Jednym z większych wyzwań społecznych i gospodarczych XXI w. w krajach rozwiniętych jest problem starzenia się społeczeństwa. Dotyczy to ludności Europy, Australii i Ameryki Północnej. W Europie do 2025 r. ponad 20% populacji będzie miało 65 lat lub więcej. Przewiduje się też, że gwałtownie wzrośnie liczba osób powyżej 80. roku życia [24]. W Polsce sytuacja wygląda podobnie [27]. Wiąże się to z określonymi, konkretnymi zadaniami, jakie muszą wziąć na siebie nie tylko opieka medyczna, ale także przemysł spożywczy, który powinien oferować produkty dostosowane do potrzeb i wymagań osób starszych.Zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa, a także zwiększone zainteresowanie osób starszych poprawą stanu zdrowia oraz profilaktyką wielu chorób, w znacznym stopniu ukierunkowują działania przemysłu spożywczego na produkcję żywności funkcjonalnej przeznaczonej dla osób starszych. Żywność taka, zawierająca składniki bioaktywne, może znacznie ograniczyć występowanie chorób dietozależnych wśród osób starszych, zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca, niektórych typów nowotworów, cukrzycy typu 2, chorób o podłożu psychicznym, otyłości, chorób związanych ze zmniejszoną odpornością organizmu itd. Żywność funkcjonalna dzieli się najczęściej na: ??żywność albo produkty naturalnie zawierające substancje bioaktywne, ??żywność przetw[...]

 Strona 1