Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej KACHEL"

SXDR64 – Multichannel low noise ASIC for CdTe and GaAs detectors

Czytaj za darmo! »

A 64-channel ASIC called SXDR64 has been developed. The ASIC is aimed to work with DC coupled CdTe and GaAs detectors. Each channel of ASIC consists of charge sensitive amplifier, pole-zero cancellation circuit, 4th order shaper with programmable gain and peaking time from 115 ns to 380 ns, base-line restorer, two independent discriminators and two 20-bit counters. Simulated equivalent noise charge of the frontend electronics for 3 pF detector capacitance, detector leakage current of 500 pA and peaking time Tp = 380 ns is 123 electrons rms. Streszczenie. SXDR64 jest 64-kanałowym układem scalonym przeznaczonym do odczytu sygnałów z detektorów CdTe oraz GaAs promieniowania X. Każdy kanał w układzie składa się ze wzmacniacza ładunkowego, układu kompensacji biegun-zero, układu kształtującego 4 stopnia, układu przywracania poziomu stałego, dwóch niezależnych dyskryminatorów oraz dwóch 20-bitowych liczników. Szumy oszacowane z symulacji wynoszą 123 el. rms, przy pojemności detektora 3p, prądzie upływu 0.5 nA. (SXDR64 - wielokanałowy, niskoszumny układ scalony dla detektorów CdTe i GaAs) Keywords: multichannel ASIC, front-end electronics, CdTe, GaAs. Słowa kluczowe: układ scalony, detektory promieniowania X, CdTe, GaAs. Introduction Nowadays high Z materials like CdTe and GaAs are being widely used in X-ray applications, mainly because of their good energy resolution and high stopping power. Basing on previous designs created in our group we have developed an ASIC optimized for such detectors. Previously developed ASICs were aimed to operate with AC coupled Si detectors working with low X-ray energies and high speed [1], [2]. The newly created IC, called SXDR64 (Silicon X-ray Detector Readout) should work with the DC couple[...]

 Strona 1