Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Rudowicz"

Ocena możliwości wtórnego wykorzystania odpadów ogrodniczej wełny mineralnej do produkcji podłoży ogrodniczych DOI:10.15199/62.2018.11.16


  Według Instytutu Gleboznawstwa Uprawy i Nawożenia oraz danych z GUS w Polsce powierzchnia upraw bezglebowych wynosi ok. 7500 ha1, 2). Z tego 1608 ha przypada na rośliny ozdobne, a 4891 ha na uprawy warzyw2, 3). Z danych3) wynika, że największe zbiory warzyw z upraw pod osłonami, co w założeniu przekłada się na wielkość powierzchni upraw w danym regionie, uzyskuje się w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim (rys. 1). W Wielkopolsce rolnictwo pod osłonami skupione jest w powiecie kaliskim. Areał ten wynosi ok. 800 ha i ciągle wykazuje tendencję wzrostową. Według informacji nadesłanych od użytkowników złóż torfu4) w 2009 r. wydobycie wyniosło ok. 1152 tys. m3 i wzrosło o 85 tys. m3. Większość czynnych torfowisk znajduje się na północy kraju, w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz mazowieckim. Wełna mineralna ze względu na swoje właściwości fizyczno- -chemiczne jest uniwersalnym produktem mającym wiele zastosowań. Powszechnie jest wykorzystywana (prawie 70% mas. produkcji) w budownictwie i jako materiał izolacyjny. Duża porowatość i stabilność chemiczna powoduje, że jest to materiał o bardzo dobrych Krystyna Hoffmanna,*,Sławomir Rudowiczb, Jerzy Rudowiczb, Dorota Pokusab, Radosław Szymczaka, Marta Huculak-Mączkaa, Józef Hoffmanna Fig. 1. Share of individual provinces in the production of vegetables under covers3) Rys. 1. Udział województw w produkcji warzyw pod osłonami3) 97/11(2018) 1895 Inż. Dorota POKUSA w swojej pracy dyplomowej zajmowała się problematyką wpływu ściółkowania gleby na wzrost i rozwój krzewów ozdobnych. Obecnie pracuje w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta EKO w Kaliszu. Jerzy RUDOWICZ jest członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO w Kaliszu. Pełni także funkcję dyrektora ds. logistyki. właściwościach termicznych, wygłuszających i ognioodpornych. Maty z wełny mineralnej są stosowane do wykładania ścian w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Nieorganiczn[...]

 Strona 1