Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Bezat"

Zarządzanie krótkimi łańcuchami dostaw DOI:10.15199/65.2018.1.10


  Agrobiznes i łańcuchy dostaw żywności przekształcają się z systemu towarowego w skoordynowany system żywnościowy [6]. Prowadzi to do konkurencji między różnymi łańcuchami dostaw i sieciami, a nie tylko do konkurencji między poszczególnymi firmami [1, 8]. Jednak te kierunki zmian wymagają badań, aby dostosować stare lub opracować nowe modele agrobiznesu i rynków żywności. Przedstawiciele nauki dostrzegli istotność procesu zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze rolno-spożywczym przede wszystkim ze względu na nietrwałość produktów oraz potrzebę poprawy śledzenia przepływu produktów [5, 14]. Konsumenci mają coraz większe wymagania odnoszące się do bezpieczeństwa żywności i jej funkcjonalności, różnorodności produktów, jakości opakowań oraz jakości usług i produktów [15]. Obecnie większe znaczenie ma też ochrona środowiska naturalnego oraz ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy przyczynia się do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego) oraz zwiększenia dbałości o środowisko naturalne, m.in. przez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, a także ochronę zasobów przyrodniczych. W literaturze poruszającej kwestie zrównoważonego rozwoju coraz więcej uwagi zwraca się na związek między łańcuchami dostaw a zrównoważonym rozwojem gospodarki. Na przykład Kashmanian, Keenan i Wells [7] uznali, że wiodące firmy systematycznie zwiększają swoje działania z zakresu ochrony środowiska. Postrzeganie jakości jest rozszerzone o takie elementy jak: sposób wytwarzania żywności i jej wpływ na środowisko, sprawiedliwe postępowanie (np. sprawiedliwe płace, dobrostan zwierząt) [3, 9]. Coraz większa grupa konsumentów poszukuje też alternatywnych źródeł żywności produkowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania [12], a rosnącą popularność krótkich łańcuchów dostaw należy przypisać modelowi dystrybucji, który pozwala konsumentom wsp[...]

 Strona 1