Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Ziarko"

Wpływ zadaszenia nad zabytkowym dziedzińcem na akustykę jego wnętrza DOI:10.15199/33.2018.08.07


  róż- 1) Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej; BartlomiejZiarko@gmail.com DOI: 10.15199/33.2018.08.07 Wpływ zadaszenia nad zabytkowym dziedzińcem na akustykę jego wnętrza mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko1) 37 Akustyka w budownictwie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2018 (nr 552) nego rodzaju inscenizacje, wykłady, a nawet koncerty muzyczne. Wymiary pomieszczenia w rzucie wynoszą ok. 15 x 27 m, a wysokość zadaszenia oscyluje pomiędzy 9 a 12 m. Kubatura atrium wynosi ok. V = 4455 m3, natomiast całkowita powierzchnia przegród ograniczających pomieszczenie S = 1735m2 (rysunek 1). Głównymi materiałami wykorzystanymi do wykończenia powierzchni wewnętrznych są cegły ceramiczne, tynk, stal i szkło. Drugim obiektem wybranym do analizy jest Zamek Książąt Sułkowskich wBielsku-Białej. Znajduje sięwnimMuzeumHistoryczne, które sukcesywnie dokonuje renowacji obiektu. Pierwotnie dziedziniec znajdujący się w zamku wykorzystywany był przez muzeum jako parking i składmateriałów, lecz zewzględu na fatalny stan techniczny elewacji dziedzińca zdecydowano się na jego remont i zadaszenie (fotografia 2). W 2014 r. po zakończeniu prac budowlanych muzeum wzbogaciło się o nowe pomieszczenie o powierzchni 350 m2, które wykorzystywane jest na organizację koncertów, wystaw i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Zadaszenia zostało zamontowane na wysokości ok. 13 m, a kubatura samego atrium wynosi ok.V=4550m3 (rysunek 2). Głównymi materiałami wykorzystanymi do wykończenia powierzchni wewnętrznych są kamień, tynk, stal i szkło. Trzeci obiekt, w którym przeprowadzono pomiary akustyczne, jest MuzeumKościuszkowskie przy Kopcu Kościuszki w Krakowie w zespole fortyfikacji Twierdzy Kraków (fotografia 3). Adaptacja dziedzińca jest w fazie realizacji. Zbudowana została już stalowa konstrukcja, a wkrótce zacznie się montaż szklanego zadaszenia. Konstrukcja zadaszenia została zamo[...]

Renowacja akustyczna stropu gęstożebrowego Ackermanna w krakowskiej kamienicy z 1940 roku DOI:10.15199/33.2017.08.46


  Podczas prac remontowych jednego z lokalimieszkalnych, w kamienicy w centrum Krakowa, mieliśmy okazję przeprowadzić pomiary izolacyjności akustycznej od dźwiękówpowietrznych i uderzeniowych istniejących i nowo projektowanych stropów międzymieszkaniowych (przed i po wymianie warstw podłogowych). W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów wraz z analizą rozwiązań podłogowych stosowanych w okresie międzywojennym i porównaniem ich efektywności z rozwiązaniami stosowanymi współcześnie. Remontowane mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w wielorodzinnym, pięciopiętrowym budynku mieszkalnym, który został zaprojektowanyw1938 r., a jego budowę rozpoczęto w 1939 r. Prace przerwałwybuchwojny.Dopierow1940 r. Niemcy zakończyli budowę. Obiekt został wybudowany w konstrukcji mieszanej, z nośnymi (lub usztywniającymi) ścianami ceglanymi grubości 51 cmoraz żelbetowymi słupami i podciągami.Wyposażono go w windę, centralne ogrzewanie i centralną ciepłąwodę z systememrecyrkulacji zwłasnej kotłowni doprowadzoną do każdego z mieszkań. W piwnicy zlokalizowano schron przeciwlotniczy. Stan przed remontem Poszczególne kondygnacje mieszkalne oddzielono od siebie stropami gęstożebrowymi z pustakami Ackermanna [1, 3, 4]. Na podstawie pomiarów grubości stropów stwierdzono, że prawdopodobnie wysokość pustakówAckermannawynosi 22 cm, a warstwa nadbetonu ok. 3 cm. Na rysunkach 1 i 2 pokazano przekrój podłużny i poprzeczny przez strop przed remontem. Do belek podłogi (legary, ale w układzie pionowym) o wymiarach 5 x 9 cm, rozstawionych co ok. 50 cm, przybito deski grubości ok. 30 mm rozsunięte o ok. 20 mm. Do desek zamocowano parkiet dębowy grubości ok. 22 mm. Przestrzeń między belkami podłogi wypełniono polepą, czyli piaskiem zmieszanym z gruzem ceglanym. Na uwagę zasługuje sposób podparcia belek podłogi tylko na obu końcach niewielkimi drewnianymi podkładkami ok. 20 x 20 mm (rysunek 3), w taki sposób, że pracowały jako belki (na [...]

 Strona 1