Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Christian REHTANZ"

Denoising and detrending of measured oscillatory signal in power system

Czytaj za darmo! »

This paper presents a novel method for denoising and detrending of oscillatory signal measured from wide area measurement system (WAMS) using empirical mode decomposition (EMD) and time-frequency analysis. First of all, the measured signal is decomposed into a set of intrinsic mode functions (IMFs) by EMD. Next, the IMFs are divided into three parts based on their time and frequency distributions. Then, the noise and higher frequency components, trend components and meaningful oscillation modes are identified respectively. The proposed method are validated by the actual measured signal from WAProtector and the estimated trend is confirmed by comparing with the sliding linear trend estimated method and other nonlinear trend estimated methods. Streszczenie. W artykule zaprezentowano nową metodę usuwania szumu z sygnału okresowego w systemach WAMS. W pierwszej kolejności przeprowadza się dekompozycję sygnału na funkcje, które następnie dzielone są na trzy części w zależności od rozkładu czasowoczęstotliwościowego. (Usuwanie szumu i trendu w zmierzonym sygnale okresowym systemu WAMS) Keywords: empirical mode decomposition; intrinsic mode functions; signal energy; frequency distribution estimated trend Słowa kluczowe: szum, trend, WAMS. Introduction In recent years, Wide Area Measurement System (WAMS) based Phasor Measurement Units (PMUs) has been built, which provides favorable opportunity to monitor and analyze dynamic features of inter-connected power system near on real time [1,2]. Nevertheless, the information, which contains useful data and captured by WAMS, are polluted by kinds of noise. It requires outstanding techniques to extract and estimate the oscillation modes and parameters of interests. Denoising and detrending of oscillatory signal is important for several reasons. First, the meaningful oscillation modes are polluted by all kinds of noise. Therefore, denoising is the first step before application of modal identificatio[...]

Wide-area measurement-based time-delay damping control of SSSC-type FACTS device for stability enhancement of power system

Czytaj za darmo! »

This paper presents a linear matrix inequality (LMI) method for the design of the wide-area time-delay damping (WATDD) controller of static synchronous series compensator (SSSC)-type flexible ac transmission system (FACTS) device to enhance the power stability of the interconnected power systems. Firstly, in order to reveal the single-input multi-output (SIMO) characteristic of the open-loop power system with SSSC-type FACTS device, the prediction error estimation (PEE) algorithm based system identification method is applied to fit a special SIMO linear model. Then, based on the robust control theory and LMI method, the identified linear model is formulated as the standard control problem with the time-delay of the input signals of the WATDD controller, and combined with the designed state observer for the input state variables of the WATDD controller, the control parameters are optimized by the LMI iterative solution algorithm. Finally, the nonlinear simulation on the typical 2-area 4- machine system installed with SSSC-type WATDD controller is performed to verify the LMI-based design method and the proposed SSSC-type WATDD controller. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę nierówności matrycy liniowej (LMI) do projektowania kontrolera z opóźnieniem kompensatora szeregowego synchronicznego (SSSC) elastycznego systemu przesyłowego prądu przemiennego (FACTS) w celu zwiększenia stabilności wzajemnie połączonych systemów zasilania. Po pierwsze, dopasowano specjalny model liniowy SIMO do charakterystyki otwartego systemu z urządzeniem SSSC-FACTS. Następnie, w oparciu o odporną teorię sterowania i metodę LMI, opisano zidentyfikowany model jako standardowy problem sterowania z opóźnieniem czasowym sygnałów wejściowych kontrolera WATDD i połączono go z utworzonym obserwatorem stanu wielkości wejściowych kontrolera WATDD - parametry sterowania są optymalizowane iteracyjnie za pomocą algorytmu LMI. W końcu, przeprowadzono symulację nieliniową [...]

Study on general harmonic equivalent circuit model for a class of new auto-inductive harmonic-suppression transformers

Czytaj za darmo! »

For the demand of harmonic suppression and reactive power compensation of large-power electrical ac/dc power converter systems, this paper presents a class of new auto-inductive and harmonic-suppression (AIHS) transformers and a corresponding inductive filtering method, proposes a general model and its harmonic model constructed by the transformer windings and the full-tuned circuit under the specific harmonic frequencies, and establishes the harmonic equivalent circuit model. Based on this, according to the established mathematical model, this paper reveals the filtering mechanism of the new inductive filtering method, and obtains the necessary impedance condition for the new transformer and the tuned condition for the full-tuned circuit to suppress the main harmonic currents in the secondary windings. Furthermore, the influence of the impedance parameters on the inductive filtering effect is analysed. Finally, the experimental results verify the correctness of theoretical analysis, and present the good inductive filtering performance that the new transformer has. Streszczenie. W celu tłumienia harmonicznych i kompensacji mocy biernej w systemach przekształtnikowych o dużej mocy AC / DC, w niniejszej pracy zaprezentowano nową klasę transformatorów auto-indukcyjnych i tłumienia harmonicznych (AIHS) i odpowiednie metody filtrowania, zaproponowano ogólny model i model harmoniczny - skonstruowany przy pomocy uzwojenia transformatora i układu dostrojonego do wybranych częstotliwości harmonicznych oraz pokazano ekwiwalentny model harmoniczny tego układu. Na tej podstawie, zgodnie z ustalonym modelem matematycznym, pokazuje się mechanizm filtrowania dla tej nowej metody filtrowania indukcyjnego i wyprowadza się warunek konieczny dla układu w pełni dostrojonego w celu zlikwidowania głównych prądów harmonicznych w uzwojeniu wtórnym transformatora. Ponadto, jest analizowany wpływ parametrów impedancji na działanie filtrowania indukcyjnego. Wreszcie, p[...]

 Strona 1