Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KOBUS"

Wystawa "KOROZJA 2001" oraz Seminarium "Wpływ korozji na bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury na przykładzie m.st. Warszawy"

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-23 lutego 2001 roku, w salach wystawowych Muzeum Techniki w Warszawie, odbyła się dziesiąta, jubileuszowa wystawa "KOROZJA 2001" zorganizowana przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wystawie towarzyszyło seminarium "Wpływ korozji na bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury na przykładzie m.st. Warszawy", którego organizatorem [...]

Szacowanie kosztów ochrony przed korozją

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe defi nicje z zakresu pojęcia kosztów w rachunkowości, przegląd metodyk szacowania kosztów korozji stosowanych w ciągu ostatnich 60 lat w świecie oraz ocenę ich przydatności. Zaproponowano przykłady zastosowania metodyki oceny niektórych elementów kosztów cyklu życia hipotetycznego obiektu dla różnych rozwiązań technologicznych ochrony przed korozją oraz szacowania kos[...]

Charakterystyka pyłowych zanieczyszczeń powietrza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę pyłowych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu oraz skutków ich osadzania się na terenie Krakowa i Katowic. Określono skład pyłów zawieszonych o średnicy ziaren poniżej 10 μm, a szczególnie skład ilościowy i jakościowy frakcji rozpuszczalnej w wodzie. Badano efekt wizualny osadzania się pyłu na powierzchniach pionowych w warunkach miejskich. Wyznaczono zależno[...]

Wpływ zmian klimatycznych na korozję metali konstrukcyjnych


  Przedstawiono przyczyny i skutki zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi do końca stulecia w skali globalnej i dla obszaru Europy. Na podstawie prognoz Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu oceniono wielkość ubytków korozyjnych metali: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium dla Europy Centralnej na podstawie równań regresji opisujących zależność pomiędzy ubytkami korozyjnymi a parametrami klimatycznymi i poziomem stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza istotnie wpływających na degradację tych metali. Przedstawiona analiza wskazuje, że skutki ocieplenia klimatu w Polsce o 4oC do końca stulecia nie będą miały zasadniczego wpływu na szybkość korozji, o ile zanieczyszczenie powietrza innymi korozjogennymi związkami utrzyma się na obecnym poziomie. Istotny wpływ będzie miał wzrost wilgotności powietrza na szybkość korozji cynku i miedzi związany z prognozowanym wzrostem ilości opadów w północnej Europie. Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, temperatura, wilgotność powierza, korozja metali, korozyjność atmosfery The effect of climate change on corrosion of structural metals Reasons and results of climate change along with prognosis of temperature and humidity increase to the end of century globally, and over Central Europe are presented. Corrosion losses of carbon steel, zinc, copper and aluminium are assessed by means of dose-response function. The results of standard analysis show that the result of climate warming in Poland of about 4oC to the end of century will not principally infl uence the corrosion losses, provided that the concentration of pollutants will stay at the present level. The essential infl uence of the increase of air humidity on corrosion of zinc and copper is expected due to predicted growth of rain falls in northern Europe. Keywords: global warming, temperature, humidity, corrosion of metals, corrosivity of atmosphere ochrona przed[...]

Monitoring of atmospheric corrosion. Examples and their application


  Concepts of an assessment of corrosion losses in natural environment is briefl y overviewed. Selected examples obtained by means of corrosion monitoring are presented. Their applications for prediction and imaging of the corrosion rate of materials in some areas of the country are described. The results obtained by corrosion monitoring can be used as a tool for a choice of materials and protection methods, as well as can help to improve a durability of infrastructure, and cost optimization. Keywords: atmospheric corrosion, steel, zinc, corrosion monitoring Możliwości wykorzystania wyników monitorowania korozyjności atmosfery Przedstawiono krótki przegląd koncepcji metod oceny skutków korozji atmosferycznej. Opisano przykłady zastosowania wyników oceny szybkości korozji materiałów do prognozowania i obrazowania korozyjności atmosfery na wybranych obszarach kraju. Wykorzystanie ich do doboru metod ochrony przed korozją infrastruktury może przyczynić się do polepszenia trwałości konstrukcji oraz optymalizacji kosztów. Słowa kluczowe: korozja atmosferyczna, stal, cynk, monitoring korozyjny.Introduction Corrosion processes occurring in lower parts of the troposphere, are determined by the chemical and physical properties of materials and the environment. Although typical materials of construction are generally well defi ned in terms of chemical composition and properties of the surface, an environment is physicochemically much more complex. Description of atmospheric corrosion is therefore a complex task mainly due to the nature of the environment in which some elements vary cyclically, other in chaotic manner, and in the meantime quite complex reactions take place between them resulting in more or less stable products [1]. From these reasons an establishing and description of particular mechanisms for physical and chemical transformations that occur in the atmosphere are not easy to achieve. The rate of reaction depends on th[...]

Znaczenie orzechów w żywieniu człowieka

Czytaj za darmo! »

Orzechy pod względem botanicznym to nasiona roślin, które są produktami o wysokiej wartości energetycznej ok. 600 kcal (większość orzechów) lub nawet 700 kcal w 100 g produktu. Wysoka wartość energetyczna orzechów jest związana z małą zawartością wody, a dużą tłuszczu. Charakteryzują się wysoką wartością odżywczą ze względu na dużą koncentrację składników pokarmowych, soli mineralnych, witamin oraz substancji biologicznie aktywnych. Wykazują także korzystny wpływ na organizm człowieka zagrożony wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Antyoksydanty zawarte w orzechach są ważne w profilaktyce nowotworów, cukrzycy, chorób serca, reumatyzmu, osteoporozy, czy choroby Alzheimera. Włączenie do zwyczajowej diety 30-40 g orzechów dziennie zmniejsza ryzyko chorób serca, obniża stężenie cholesterolu frakcji LDL we krwi, hamuje stany zapalne oraz rozwój blaszki miażdżycowej. TŁUSZCZ Najwięcej tłuszczu (ponad 70%) zawierają orzechy macadamia (jądro orzecha bardzo smaczne, o miękkiej konsystencji) i pekany (przypominające jądro orzecha włoskiego), a najmniej nerkowce, pistacje i arachidy (ok 45%). Orzechy włoskie i laskowe mają zbliżoną wartość energetyczną (630 kcal) i zawartość tłuszczu (ok. 60%). Orzechy włoskie, w porównaniu z laskowymi, charakteryzują się odmiennym składem kwasów tłuszczowych, zawierają bowiem nieco więcej nasyconych i najwięcej ze wszystkich orzechów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast orzechy laskowe zawierają najwięcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe są także inne orzechy, np. makadamia, pistacje i migdały. Kwasy jednonienasycone w organizmie człowieka wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu ogółem i frakcji LDL we krwi, przy czym ni[...]

Działanie prozdrowotne pestek dyni DOI:10.15199/65.2016.11.9


  Dynia jest rośliną zielną, która należy do rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae). Najpowszechniej występującymi gatunkami są: Cucurbita pepo (dynia zwyczajna), Cucurbita moschata (dynia piżmowa) i Cucurbita maxima (dynia olbrzymia). Część jadalną dyni stanowią owoce, pestki, liście i kwiaty. Wysoką wartością odżywczą charakteryzują się pestki. Są one bogate w białko, kwas linolowy, błonnik pokarmowy, a także inne związki bioaktywne, takie jak kwasy fenolowe, tokoferole czy sterole. W tradycyjnej medycynie pestki oraz olej z pestek dyni były stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, nadciśnienia tętniczego oraz w zwalczaniu pasożytów jelitowych. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazują na działanie hipotensyjne, hipolipemiczne oraz hipoglikemiczne pestek dyni. Przypisuje się im również działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz wysoką aktywność przeciwutleniającą.Dynia jest roczną rośliną zielną, która należy do rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae), obejmującej ponad 800 gatunków [6]. Na skalę światową wykorzystywane są przede wszystkim trzy gatunki: Cucurbita pepo (dynia zwyczajna), Cucurbita moschata (dynia piżmowa) i Cucurbita maxima (dynia olbrzymia) [7]. Dane archeologiczne wskazują, że dynia zwyczajna pochodzi z Meksyku oraz południowo-zachodniej i wschodniej części USA. Była uprawiana już 7000 lat przed naszą erą i stanowiła podstawę wyżywienia Inków. Dynia była ważnym elementem tradycyjnej medycyny w Chinach, Argentynie, Indiach, Brazylii, Iranie oraz w Europie [7, 21]. Wśród jadalnych części rośliny wymienia się zarówno owoce, pestki, liście, jak i kwiaty [9]. Pestki dyni oraz otrzymywany z nich olej są szczególnie istotne ze względu na wartość żywieniową. Przypisuje się im działanie przeciwzapalne, antyproliferacyjne i przeciwutleniające. Uważa się, że olej z pestek dyni może opóźniać progresję nadciśnienia tętniczego, zapobiegać rozwojowi niektórych nowotworów oraz korzystnie wpływać na profil lipid[...]

Nasiona chia DOI:10.15199/65.2017.4.9


  Szałwia hiszpańska (Salvia hispanica) nazywana chią, to gatunek rośliny należącej do rodziny jasnotowanych (Lamiaceae). W przemyśle spożywczym coraz częściej wykorzystuje się nasiona szałwii hiszpańskiej do produkcji żywności. Są one dodawane m.in. do pieczywa, batonów, musli, a nawet masła. Surowiec ten jest popu-larny ze względu na wysoką zawartość błonnika pokarmowego oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Badania naukowe wskazują na wysoki potencjał prozdrowotny nasion chia. Wymienia się tu przede wszystkim działanie hipoglikemiczne i hipolipemiczne. Nasiona chia charakteryzują się również wysoką aktywnością przeciwutleniającą.W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie żywieniem, w kontekście poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Na rynku produktów spożywczych pojawiają się coraz nowsze artykuły, nazywane żywnością prozdrowotną, funkcjonalną czy superfoods. Wiele surowców, takich jak orzechy, nasiona, owoce tropikalne, a także pre- i probiotyki, dodaje się m.in. do napojów, produktów zbożowych oraz produktów mlecznych w celu podniesienia ich wartości żywieniowej [4]. Jednym ze składników, które cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród dietetyków i technologów żywności, jak i u zwykłych konsumentów są nasiona chia [14]. Nasiona chia są surowcem pozyskiwanym z szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), jednorocznej rośliny zielnej należącej do rodziny jasnotowanych (Lamiaceae). Tysiące lat temu podczas religijnych ceremonii Aztekowie i Majowie składali te nasiona bogom w ofierze. W okresie prekolumbijskim wykorzystywane były jako jeden z podstawowych pokarmów spożywanych przez ludy zamieszkujące Amerykę Środkową. Stosowano je również w celach leczniczych [15, 23]. Obecnie są powszechnie dostępne w sprzedaży. Producenci żywności wykorzystują nasiona również do wzbogacania wielu produktów spożywczych, w tym batonów, pieczywa, wafli ryżowych, musli, a nawet masła. W artykule omówiono ich właściw[...]

 Strona 1