Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Musielak"

Zasady ustalania zakresu zastosowania klasyfikacji odporności ogniowej rolowanych bram elastycznych DOI:10.15199/33.2015.07.08


  W artykule omówiono zasady zastosowania klasyfikacji odporności ogniowej w przypadku rolowanych bram elastycznych. Bezpośredni zakres zastosowania określony w PN-EN 1634-1 jest bardzo wąski i niewystarczający. Projekt normy prEN 15269-11 pozwala rozszerzyć zakres zastosowania wyników, ale wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań, pomiarów i obliczeń. W szczególności jest możliwe powiększenie wymiarów bram na podstawie wyników takich badań. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, rolowane bramy elastyczne, badania, bezpośrednie zastosowanie, rozszerzone zastosowanie.PN-EN 1634-1 [1] dotycząca badań odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien nie daje zbyt wielu możliwości wariantowania zastosowań ruchomych kurtyn z tkaniny w stosunku do rozwiązania, które było przedmiotem badania odporności ogniowej. W związku z tym, w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym( CEN), podjęto prace nad opracowaniem normy, która umożliwiałaby określenie rozszerzonego obszaru zastosowania wyników badań odporności ogniowej w przypadku ruchomych kurtyn z tkaniny nazywanych w artykule rolowanymi bramami elastycznymi. Prace nad tą normą trwają już od 2008 r. i zaowocowały opracowaniem projektu normy prEN 15269-11 [2] (zwanej EXAP-em), który w 2013 r. był przedmiotem ankiety CEN. Od tego momentu niema informacji o postępie prac, natomiast producenci takich rozwiązań potrzebują pilnego ustanowienia normy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w istocie oba zakresy zastosowania powinny odnosić się do ustalonej, na podstawie przeprowadzonych badań, klasy odporności ogniowej, wyznaczając tym samymzakres obowiązywania przyznanej klasyfikacji odporności ogniowej. Zmiana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmarca 2009 r. [3] w głównej mierze wynikała z przyjęcia europejskich norm jako polskich. Pozwoliło to na uzupeł[...]

 Strona 1