Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Lucyna Garbowska"

Komputerowo wspomagane wyznaczanie nośności opakowań z tektury falistej Cz. 3. Laboratoryjno-numeryczna procedura identyfikacji sprężystych parametrów materiałowych tektury falistej DOI:10.15199/54.2018.9.2


  Wprowadzenie Proces numerycznego wyznaczania wytrzymałości konstrukcji (np. opakowań z tektury falistej) składa się z następujących etapów: określenie warunków, w jakich pracuje konstrukcja; wyselekcjonowanie wszystkich niezbędnych parametrów konstrukcji, które należy określić lub zidentyfikować; wybranie odpowiednich testów laboratoryjnych, metod pomiarowych oraz technik identyfikacji do ich prawidłowego wyznaczenia; dobranie efektywnych technik obliczeniowych; zaprojektowanie konstrukcji; wykonanie obliczeń oraz zinterpretowanie wyników. Jednym z najważniejszych kroków w tym procesie jest identyfikacja parametrów modelu. W przypadku materiałów izotropowych z klasycznym warunkiem plastyczności Hubera‑M isesa (tj. stal, aluminium itp.), do pełnego opisu sprężysto- -plastycznego materiału wystarczy wykonać test rozciągania lub ściskania próbki. W przypadku tektury falistej liczba testów niezbędnych do identyfikacji kompletnego zestawu parametrów materiałowych jest znacznie większa. Powodem jest włóknista struktura papieru, która jest główną przyczyną powstawania tzw. kierunkowości właściwości mechanicznych (ortotropii) papieru oraz tektury litej (tj. głównych składników tektury falistej), opisywanej np. [11, 14, 15, 16, 17, 18, 22]. Aby poprawnie zidentyfikować parametry tektury falistej, należy wykonać serię specyficznych testów laboratoryjnych. Poza tym potrzebna jest również skuteczna procedura obliczania szukanych parametrów na podstawie otrzymanych wyników [27, 28]. Procedura wyznaczania parametrów mechanicznych w materiałach izotropowych (np. wspomniana już stal czy aluminium) jest relatywnie prosta. Ich wyznaczanie opiera się wyłącznie na odpowiedniej interpretacji wyników laboratoryjnych - należy przeskalować otrzymane wartości i określić szukane parametry bezpośrednio z wykresów. Niestety, proste procedury identyfikacji nie mają bezpośredniego zastosowania w przypadku tektury falistej, ponieważ: w większości st[...]

 Strona 1