Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Benigna Szeptycka"

Antykorozyjne elektrolityczne nanostrukturalne powłoki kompozytowe

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki kompozytowe i hybrydowe otrzymano drogą elektroosadzania z niskostężeniowego elektrolitu Wattsa zawierającego dyspersje B, SiC i PTFE wytworzone przy zastosowaniu składników dodatkowych. Przeprowadzono badania korozyjne powłok kompozytowych oraz powłok Ni-SiC-PTFE w 0,5 M NaCl i przyspieszone badania korozyjne powłok kompozytowych metodą CASS. Odporność korozyjna wszystkich powłok kompozytowych była większa od odporności korozyjnej powłoki niklowej. W badaniach korozyjnych powłok Ni-SiC-PTFE metodą Corrodkote stwierdzono, że wszystkie badane powłoki wytrzymały próbę w warunkach ciężkich i w warunkach wyjątkowo ciężkich. Badania tribokorozyjne na maszynie Amslera podczas smarowania olejem Lux i 0,5 M NaCl po 5 h próby tarcia wykazały, że badane powłoki maj[...]

Powłoki nanokompozytowe nikiel-grafen wytwarzane metodą redukcji elektrochemicznej DOI:10.15199/28.2015.3.3


  Prace badawcze nad zastosowaniem grafenu do elektroosadzania niklowych powłok kompozytowych były pierwszą próbą wykorzystania i oceny zalet tego materiału w niklowych powłokach kompozytowych pod kątem zwiększenia ich odporności na zużycie przez tarcie. W pracy do osadzania powłok kompozytowych nikiel-grafen użyto kąpiel typu Wattsa z obniżonym stężeniem jonów niklu, dodatki organiczne i grafen jako cząstki dyspersyjne. Badano zawartość cząstek w powłoce metodą miareczkową. Chropowatość powłok mierzono profilografem TR 100. Mikrotwardość mierzono sposobem Vickersa, stosując obciążenie 0,01 kG. Badania tribologiczne wykonano w warunkach tarcia ze smarowaniem na maszynie Amslera. Kompozytowe powłoki nikiel-grafen wytworzone w tych badaniach odznaczały się znacznie lepszymi właściwościami tribologicznymi od powłoki niklowej. Słowa kluczowe: nikiel, kompozyt, elektroosadzanie, odporność na zużycie.1. WPROWADZENIE Celem pracy było uzyskanie nowych jakościowo warstw powierzchniowych o właściwościach przeciwzużyciowych. Prace badawcze nad zastosowaniem grafenu do elektroosadzania niklowych powłok kompozytowych są pierwszą próbą wykorzystania i oceny zalet tego materiału w niklowych powłokach kompozytowych pod kątem zwiększenia ich odporności na zużycie ścierne i korozję. Unikatowe właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne, jakimi mogą odznaczać się kompozytowe powłoki Ni-grafen, to: -- właściwości antyadhezyjne zapobiegające przywieraniu do powierzchni powłok takich materiałów jak guma, stopione tworzywa, kleje, tworzące się osady i nagary, występujące w elementach zawieszeń, -- właściwości ślizgowe umożliwiające pracę pokrytych elementów w warunkach tarcia z ograniczonym smarowaniem lub nawet bez smarowania — elementy silnika spalinowego i węzłów tarcia występujących w zespołach zawieszeń, -- duża trwałość, odporność na zużycie umożliwiająca pracę elementów pokrytych powłoką w warunkach narażenia na ścieranie i przy dużych nacis[...]

 Strona 1