Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard SIKORA"

Międzynarodowe Warsztaty ENDE'2010

Czytaj za darmo! »

W dniach 13-16 czerwca 2010 roku w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym odbyły się 15 warsztaty ENDE’2010 (International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation). Cykl warsztatów ENDE został zapoczątkowany przez profesorów Johna Bowlera i Kenzo Miya. Pierwsze warsztaty odbyły się w 1995 roku w Londynie, a następne w Tokyo (Japonia 1996), Reggio Calabria (Włochy 1997), Chatou (Francja 1998), Des Moines (USA 1999), Budapeszt (Węgry 2000), Kobe (Japonia 2001), Saarbrücken (Niemcy 2002), Paryż (Francja 2003), East Lansing (USA 2004), Iwate (Japonia 2006), Cardiff (UK 2007) Seoul (Korea 2008) i Dayton (USA 2009). Tematyką warsztatów są badania nieniszczące prowadzone metodami elektromagnetycznymi. Obecnie, udział metod elektromagnetycznych w całości badań nieniszczących wynosi około 20%, a dominującą pozycję mają metody ultradźwiękowe i radiograficzne. Zaletą metod elektromagnetycznych jest łatwość stosowania, duża szybkość testowania oraz możliwość pełnej automatyzacji[...]

Pochodne ułamkowe w teorii obwodów elektrycznych Uwagi krytyczne DOI:10.15199/48.2016.10.62

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące wykorzystania ułamkowych pochodnych w teorii obwodów elektrycznych. Wskazano na naruszenie zasady jednorodności wymiarowej równań fizycznych oraz na zmianę równań Maxwella. Abstract: This paper presents the critical comments on the use of fractional derivatives in the theory of electrical circuits. It was pointed to the violation of the principle of dimensional physics equations uniformity, and changes the Maxwell equations. The critical comments on the use of fractional derivatives in the theory of electrical circuits Słowa kluczowe: jednorodność wymiarowa, równania fizyczne, pojemność, super kondensator Keywords: uniformity dimensional, physical equations, capacity, supercapacitor. Wstęp Wprowadzenie nowych metod matematycznych lub wykorzystanie znanych lecz zapomnianych metod może poważnie pomóc w dalszym rozwoju elektrotechniki. Z tego powodu należy powitać wiele prac, w tym prace prof. T. Kaczorka, w których są wykorzystywane pochodne ułamkowego rzędu w opisie obwodów elektrycznych. Podobnie jest z prądem płynącym w kondensatorze opisanym czysto empirycznym wzorem Curie z 1889 r. a podanym w pracach [7] i [8]. Nie mniej muszą być brane pod uwagę obowiązujące prawa fizyki i zasady zapisu równań fizycznych. Jedną z nich jest wymiarowa jednorodność równań fizycznych i obowiązywanie praw Maxwella. Zauważyłem, że nie we wszystkich pracach dotyczących pochodnych ułamkowych jest to przestrzegane. Prace [7] i [8] są w jakimś sensie wyjątkiem. W pracy [8] uwzględniono równania Maxwella. Modele obliczeniowe Ostatnio ukazało się wiele prac na temat pochodnych ułamkowych. Odgrywają one poważną rolę w automatyce i robotyce. Mogą też być użyteczne w innych dziedzinach na przykład w elektrotechnice. Uważam, że fundamentalna bardzo interesująca praca prof. T. Kaczorka "STANDARD AND POSITIVE ELECTRICAL CIRCUITS WITH ZERO TRANSFER MATRICES" wygłoszona na ZKWE’16 i opublikowana w Pozna[...]

Riposta na ripostę prof. Piotra Ostalczyka DOI:10.15199/48.2017.04.36

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera ripostę na ripostę prof. Piotra Ostalczyka. Jednak: "Rachunek różniczkowo-całkowy niecałkowitych rzędów" do artykułu Ryszarda Sikora "Pochodne ułamkowe w teorii obwodów elektrycznych Uwagi krytyczne. Przegląd Elektrotechniczny, R. 92, Nr 10/2016" Abstract: This paper contains response to the remarks presented by Piotr Ostalczyk in the paper However: “Fractional calculus", which referred to the work of Prof. Ryszard Sikora “Fractional derivatives in electrical circuits theory. Critical remarks". Journal of Electroengineering, R 92, No 10/2016. Response to the remarks presented by Piotr Ostalczyk in the paper However: “Fractional calculus" Słowa kluczowe: rachunek różniczkowo całkowy niecałkowitych rzędów, jednorodność wymiarowa równań, dyskusja naukowa Keywords: fractional calculus, equations dimensional homogeneity, scientific discussion Wstęp "Wprowadzenie nowych metod matematycznych lub wykorzystanie znanych lecz zapomnianych może poważnie pomóc w dalszym rozwoju elektrotechniki. Z tego powodu należy powitać wiele prac, w tym prace prof. T. Kaczorka, w których są wykorzystywane pochodne ułamkowego rzędu w opisie obwodów elektrycznych. Podobnie jest z prądem płynącym w kondensatorze opisanym czysto empirycznym wzorem Curie z 1889 r. a podanym w pracach [7] i [8]. Nie mniej muszą być brane pod uwagę obowiązujące prawa fizyki i zasady zapisu równań fizycznych. Jedną z nich jest wymiarowa jednorodność równań fizycznych i obowiązywanie praw Maxwella. Zauważyłem, że nie we wszystkich pracach dotyczących pochodnych ułamkowych jest to przestrzegane. Prace [7] i [8] są w jakimś sensie wyjątkiem. W pracy [8] uwzględniono równania Maxwella." Autor Riposty do mojego artykułu PE 10/2016 przedstawił, nie trzymając się standardów dyskusji naukowej, niemerytoryczną w mojej ocenie krytykę mojego artykułu. Celowo przytoczyłem powyżej przed słowem Autor dokładne streszczenie mojego artykułu w PE 10/2016. Z cały[...]

Eddy current benchmark problem

Czytaj za darmo! »

This paper describes the proposal of a benchmark, which enables evaluation of various numerical methods applied to analysis of eddy current transducers. The extended experiments were carried out and results of measurements will be available for other researchers. Streszczenie. W artykule opisano propozycję testu porównawczego umożliwiającego ocenę różnych numerycznych metod analizy przetworników[...]

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Teoretycznej XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach od 7 do10 czerwca 2015 roku w Kołobrzegu w hotelu Aquarius odbyło się kolejne XVIII Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Teoretycznej (XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering - ISTET). Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Wydziału Elektrycznego ZUT. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył dr hab. inż. Tomasza Chadego prof. ZUT, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Wiceprzewodniczącymi byli prof. dr inż. Ryszard Sikora i dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT. Sympozjum odbyło się pod honorowym patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP i JM Rektora Zachodniopo[...]

 Strona 1  Następna strona »