Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł ŚLEPSKI"

Badanie procesu trawienia stali wysokostopowej za pomocą spektroskopii impedancyjnej


  Przeprowadzono badania trawienia stali wysokostopowej w mieszaninie kwasu HF i HNO3, wykorzystując elektrochemiczną spektroskopie impedancyjną. W celu odwzorowania warunków naturalnych, eksperyment przeprowadzono przy użyciu deis w trybie galwanostatycznym z wypadkowym prądem równym zero. Wyznaczone zostały zmiany parametrów elektrycznych opisujących układ w czasie. Zaobserwowano wpływ stężenia HF na czas trwania procesu. Słowa kluczowe: warstwa pasywna, trawienie, spektroskopia impedancyjna Electrochemical impedance spectroscopy study of chemical pickling of stainless steel Pickling of stainless steel in mixed acid of HF-HNO3 was investigated based on impedance measurements. Experiment was carried out in the galvanostatic mode to refl ect real conditions by means of DEIS technique. Changes of particular equivalent circuit parameters have been determined as a function of time. As a result signifi cant effect of the HF concentration on duration time of the investigated process has been observed. Keywords: passive layer, pickling, impedance spectroscopy ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Dobre własności mechaniczne połączone z wysoką odpornością korozyjną to główne powody rosnącej z każdym rokiem produkcji i zastosowania stali stopowych. W wyniku różnorodnych operacji cieplnych na powierzchni stali stopowej tworzy się specyfi czna warstewka tlenkowa. Jej własności mechaniczne, wizualne i odpornościowe są zazwyczaj niesatysfakcjonujące. W celu jej usunięcia przeprowadza się odpowiednią obróbkę mechaniczną, po której następuje trawienie w kwaśnych bądź neutralnych elektrolitach. Trawienie na skalę przemysłową przeprowadza si[...]

Programmable dynamically changing RC model for evaluation of Dynamic EIS methods and instrumentation DOI:10.15199/48.2018.11.14

Czytaj za darmo! »

Impedance spectroscopy [1] is a commonly used diagnostic and research tool in many areas of science and technique, it means in electrochemistry [2], materials engineering [3], anti-corrosion protection [4], biochemistry [5] and medicine [6] and many others. Impedance spectroscopy consists of two phases: first - measurement one - impedance characteristic (spectrum) of the tested object is acquired as a function of the frequency (Fig. 1a), second - analytical one - the state of the object can be determined either directly on the basis of the impedance spectrum or on the basis of the model parameters identified thanks to the measured impedance spectrum of the object under test. For classical impedance spectrum measurement technique it is necessary to assume stationary or quasistationary condition - it is required that the tested object state is not changing or at least is not changing during the experiment. The real-life objects, e.g. electrochemical cells, due to its nature, usually do not fulfill even quasi-stationarity condition. This leads to wide interest in methods allowing to monitor the impedance spectrum changes as a function of time [7-9]. The exemplary instantaneous impedance spectra are shown in Fig. 1b. The graph allows to visualize the impedance spectrum changes during the following stages of the tested object life. The graph axis marked with "serie" in Fig. 1b can be scalled using time units and the distances between respective spectra depends on the repetition time of the spectrum measurement. The impedance spectrum acquisition method has a meaningful influence on the minimal distance between respective spectra. If the impedance spectrum is measured using a classical impedance analyzer - step by step for each frequency in the spectrum - the measurement time will be extended significantly. Due to this fact, there is a need of methods allowing to shorten the measurement time [10], or even "one-shot" measuremen[...]

 Strona 1