Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Szelwicka"

Metody zwiększania aktywności i stabilności enzymów w procesach prowadzonych z udziałem cieczy jonowych DOI:10.15199/62.2018.1.12


  W związku z pojawiającymi się nowymi, restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska1) coraz większy nacisk kładzie się na to, aby procesy przemysłowe były bezpieczne, niskoodpadowe, efektywne energetycznie i spełniały założenia zielonej chemii. Prowadzenie procesów w sposób klasyczny, często przy dużych nakładach energetycznych i surowcowych, z wykorzystaniem znacznych ilości rozpuszczalników, jest coraz mniej uzasadnione ekonomicznie. Intensyfikowane są więc prace nad znalezieniem nowych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku, ale jednocześnie efektywnych dróg prowadzenia procesów chemicznych. Przykładem takich rozwiązań są badania nad wykorzystaniem cieczy jonowych jako medium bioprocesów. Opisano procesy prowadzone z wykorzystaniem cieczy jonowych stosowanych zarówno jako rozpuszczalniki, jak i czynniki zwiększające stabilność enzymów. Ciecze jonowe Ciecze jonowe IL (ionic liquids) definiuje się jako związki całkowicie jonowe, o temperaturze topnienia niższej niż 100°C2). Składają się one z organicznego kationu i organicznego lub nieorganicznego anionu Politechnika Śląska, Gliwice Anna Szelwicka, Anna Chrobok* Methods for increasing activity and stability of enzymes in processes carried out in presence of ionic liquids Metody zwiększania aktywności i stabilności enzymów w procesach prowadzonych z udziałem cieczy jonowych DOI: 10.15199/62.2018.1.12 Dr hab. inż. Anna CHROBOK, prof. nadzw. Pol. Śl., w roku 1996 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 237-29-17, fax: (32) 237-10-32, e[...]

 Strona 1