Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Suchy"

Badanie wentylatorów oddymiających wg PN-EN 12101-3:2015 DOI:10.15199/33.2018.09.23


  Wentylatory oddymiające to podstawowy element skomplikowanych systemów wentylacji pożarowej. Służą one do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w strefie objętej pożarem.Wwyniku działania wentylatorów zmniejsza się stężenie produktów spalania w powietrzu, przez co poprawie ulega widoczność oraz zmniejsza się temperatura mieszaniny powietrza i gorących gazów pożarowych w przestrzeniach zabezpieczonych instalacją oddymiania [6, 8]. Wpływa to korzystnie również na ochronę konstrukcji samego budynku, a praca urządzeń oddymiających zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru do innych stref pożarowych [11]. Wentylatory oddymiającemogą również służyć do wentylacji w standardowych warunkach eksploatacji budynku, jako wentylatory bytowe nawiewne lub wyciągowe. Do podstawowych parametrów wszystkich wentylatorów należą m.in. ciśnienie wytwarzane przez wentylator (spiętrzenie wentylatora) i wydajność, z jaką przetłaczany jest czynnik oraz moc urządzenia. W przypadku pożarowych wentylatorów oddymiających dochodzi kolejny ważny parametr, a mianowicie odporność ogniowa. Można ją opisać jako skuteczność niezakłóconej pracy urządzenia przetłaczającego czynnik (dym) o wysokiej temperaturze przez wymagany czas. Zgodnie z normą klasyfikacyjną PN-EN 13501-4 [5], odporność ogniowa oznaczana jest symbolem"F", a dokładny podział wentylatorów oddymiających ze względu na to wymaganie przedstawiono w tabeli. Uzyskanie wymaganej klasy odporności ogniowej wentylatora wymusza na producencie przeprowadzenie odpowiednich badań wAkredytowanym Laboratorium, m.in. skuteczności działania wentylatorów w wysokiej temperaturze przez wymagany czas. Na terenie Polski uprawnionym laboratorium do wykonania wspomnianych testów jest m.in. Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Raporty uzyskane z badań są następnie wykorzystywane w procesie certyfikacji, który finalnie (przy spełnieniu pozostałych wymagań jed[...]

 Strona 1