Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz OWCZAREK"

Tanie rozwiązanie sterowania układem reflektometrii czasowej

Czytaj za darmo! »

Metoda reflektometrii czasowej jest (TDR) jest dobrze znaną [1,2], prostą i stosunkowo tanią [1,3] metodą badania linii transmisyjnych. Artykuł ten opisuje układ sterujący modułu pomiarowego TDR, będącego fragmentem urządzenia służącego do badania linii telefonicznych pod kątem zastosowań do transmisji DSL. Moduł TDR został opracowany w Instytucie Systemów Elektronicznych PolitechnikiWarszawskiej i opisany ogólnie w [4]. W obecnym artykule skupiono się na omówieniu algorytmu generacji sygnałów pobudzających i próbkujących, który został opracowany i zaimplementowany przez autora. Wymagane parametry modułu TDR były standardowe z komercyjnego punktu widzenia, tzn. możliwie niski koszt, krótki czas realizacji, niski pobór energii (ze względu na zasilanie akumulatorowe) i mocno og[...]

Detektor synchroniczny do pomiarów linii telekomunikacyjnej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono konstrukcję urządzenia do pomiaru asymetrii wzdłużnej kabla telekomunikacyjnego w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 2 MHz. Przedstawiono specyficzne rozwiązanie problemu pomiaru małego sygnału różnicowego na tle dużej składowej wspólnej dla analizowanego zakresu częstotliwości. Pokazano szczegółowo budowę detektora synchronicznego opartego o klucz przełączający i sposób określania amplitudy mierzonego sygnału. Abstract.The paper presents device developed for measurement of longitudinal balance in telecommunication cables for frequencies from 20 kHz to 2 MHz. There is described a method used for measurement of low level differential signal in the presence of high level common signal for specified range of frequencies. Lock-in detector based on electronic switch is shown in details and measurement of signal magnitude is described. (Lock-in detector for telecommunication cable measurements). Słowa kluczowe: detekcja synchroniczna, asymetria wzdłużna. Keywords: lock-in detection, longitudinal balance. Wprowadzenie Szerokopasmowy i jednocześnie tani dostęp do Internetu jest obecnie jednym z typowych wymagań klientów w stosunku do firm telekomunikacyjnych. W celu zachowania niskich kosztów instalacji takiej usługi, zwłaszcza u klientów indywidualnych, najczęściej wykorzystuje się do tego celu istniejące kable telefoniczne oraz technologię DSL. W zależności od wariantu standardu DSL do transmisji sygnałów wykorzystuje się pasmo sięgające do 1,1 MHz (ADSL) lub nawet do 30 MHz (VDSL2). Możliwość przesyłania sygnałów o takich częstotliwościach jest zależna od jakości kabli służących do transmisji. Przed świadczeniem usługi wykorzystującej technologię DSL wskazane jest więc sprawdzenie jakości istniejącego połączenia kablowego. Jednym z istotnych parametrów, określających możliwości transmisji sygnałów DSL jest asymetria wzdłużna linii telekomunikacyjnej. Asymetria wzdłużna Do transmisji sygnałów telefonicznych [...]

 Strona 1