Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marcin BYCZUK"

Fotostymulator rotacyjny do badania wzrokowych potencjałów wywołanych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono innowacyjne urządzenie do stymulacji wzroku za pomocą pełnokolorowych wzorów składających się ze 192 segmentów. Zasada działania urządzenia polega na odpowiednim sterowaniu diod LED umieszczonych na wirującej tarczy. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 200 Hz. Przeprowadzone testy urządzenia potwierdziły jego przydatność w badaniu wzrokowych potencjałów wywołanych. Urządzenie jest obecnie wykorzystywane w Instytucie Elektroniki PŁ do badań nad wydajnymi interfejsami BCI. Abstract. An innovative device for optical stimulation is presented in the paper. The device displays full color patterns consisting of 192 segments. Patterns are displayed by proper driving of LED diodes placed on rotating PCB board. Displayed patterns are refreshed with frequency of 200Hz. Tests of the device confirmed its usefulness for research into visual evoked potentials. The device is currently used at the Institute of Electronics, Technical University of Lodz, for design of efficient brain-computer interfaces. (Rotary visual stimulator for research into visual evoked potentials). Słowa kluczowe: wzrokowe potencjały wywołane, SSVEP, stymulacja wzroku, brain-computer interface, BCI, EEG. Keywords: visual evoked potentials, SSVEP, optical stimulation, brain-computer interface, BCI, EEG. Wprowadzenie W instytucie Elektroniki PŁ od kilku lat prowadzone są badania nad interfejsami człowiek-komputer wykorzystującymi pomiar i analizę sygnałów elektroencefalograficznych (EEG). Urządzenia takie, znane pod nazwą Brain-Computer Interface (BCI), do prawidłowej pracy nie wymagają od użytkownika wykonywania jakichkolwiek ruchów, jak ma to miejsce w tradycyjnych interfejsach (np. klawiatura, mysz) [1]. Dzięki temu urządzenia te są dobrą alternatywą dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie potrafią korzystać z tradycyjnych urządzeń. Są to przede wszy[...]

Laboratorium dydaktyczne cyfrowych układów programowalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono innowacyjne laboratorium programowalnych układów cyfrowych zaprojektowane w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Wykonane płyty testowe układów CPLD umożliwiają szybkie opanowanie przez studentów technik projektowania układów cyfrowych z wykorzystaniem zarówno modułów standardowych jak i struktur programowalnych. Nowe laboratorium może być efektywnie wykorzystane w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, również w technikach o profilu elektronicznym. Abstract. An innovative digital design laboratory is presented in the paper. The laboratory has been designed and implemented at the Institute of Electronics, Technical University of Lodz (IE TUL). Each lab board contains four separate CPLD chips. This allows for effective learning of both discrete and programmable design techniques. Instructor insights show that the new lab may be used in groups of different backgrounds in digital design, including pupils in secondary schools of electronics. (Laboratory of digital design with Programmable Logic Boards). Słowa kluczowe: projektowanie układów cyfrowych, układy programowalne, CPLD, laboratorium dydaktyczne. Keywords: digital design, programmable logic devices, CPLD, teaching laboratory. Wprowadzenie Rynek programowalnych układów logicznych (ang. Programmable Logic Devices, PLDs) w roku 2008 był najszybciej rozwijającym się sektorem półprzewodnikowych układów scalonych. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie implementacji systemów cyfrowych w strukturach FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) i CPLD (ang. Complex Programmable Logic Device) będzie wzrastać w podobnym tempie [1]. Wychodząc naprzeciw tym trendom zdecydowano, że wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej (PŁ) studiów pierwszego stopnia na kierunku "Elektronika i telekomunikacja" powinni posiadać praktyczne umiejętności projektowania takich systemów w stopniu co najmniej podstawowym. Realizacja tej decyzji wymaga[...]

Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów audio


  Jedną ze stale rozwijających się gałęzi elektroniki stanowi tak zwana elektronika muzyczna. To jej zawdzięczamy zestawy kina domowego z dźwiękiem przestrzennym, odtwarzacze CD, czy wreszcie zaawansowany sprzęt muzyczny (np. instrumenty klawiszowe). Dzięki dużej mocy obliczeniowej współczesnych procesorów możemy z dużym podobieństwem do wzorca modelować dźwięki generowane przez instrumenty muzyczne, np. przez gitarę, pianino itp. Jednym z osiągnięć w tej dziedzinie są syntezatory mowy odczytujące "na głos" tekst pisany. Jest to ogromne ułatwienie dla osób niedowidzących bądź niewidomych. Należy wspomnieć, że znany syntezator mowy Ivona, który odniósł duży sukces na rynku i jest obecnie powszechnie stosowany, został zaprojektowany przez polskich inżynierów. Do pracy nad cyfrowym modelowaniem, syntezą i obróbką dźwięku wykorzystuje się obecnie procesory, które są odpowiednio przystosowane od strony sprzętowej do cyfrowej obróbki sygnałów, tzw. procesory sygnałowe (ang. Digital Signal Processor). Potrafią one wykonywać bardzo złożone obliczenia w bardzo krótkim czasie, rzędu dziesiątek nanosekund, dzięki czemu możliwe jest przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym. Ze względu na bardzo duże skomplikowanie implementacji procesora w gotowym urządzeniu, firmy produkujące procesory sygnałowe oferują gotowe zestawy uruchomieniowe. Taki zestaw w postaci gotowej płytki elektronicznej zawiera, oprócz samego procesora, wszystkie niezbędne do jego działania układy, gotowe[...]

Fotostymulator z cyfrową syntezą sygnałów do zastosowań w interfejsach BCI

Czytaj za darmo! »

Tradycyjne urządzenia służące do wprowadzania danych do komputera, jak klawiatura lub mysz, nie są przystosowane do naturalnego sposobu komunikowania się człowieka z otoczeniem. Ponadto, interfejsy te wymagają od użytkownika wykonywania pewnego ruchu podczas korzystania z nich, np. naciśnięcie przycisku, przesunięcie myszy. Dla większości użytkowników taki sposób obsługi urządzeń nie jest kłopotliwy, jest jednak pewna grupa osób, dla których wykonywanie ruchów potrzebnych do obsługi urządzenia może nastręczać pewne trudności, bądź jest niemożliwe. Mogą to być np. osoby kierujące pojazdami (kierowcy, piloci samolotów), które muszą jednocześnie obsługiwać urządzenia kontrolne (np. komputer pokładowy). Inną ważną grupę stanowią osoby niepełnosprawne, w tym całkowicie sparaliżowan[...]

 Strona 1