Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ozgur Cemal OZERDEM"

Investigation of switched capacitors effect on harmonic distortion levels and performance analysis with active power filter

Czytaj za darmo! »

Effects of mechanical switched capacitors to the harmonic distortion level were studied in this paper. Moreover, this paper proposes an optimal design method to satisfy the requirements of Harmonic suppressing and reactive power compensation while designing Hybrid Active Power Filter (HAPF). The researches focused on an industrial case involving harmonic distortion and low power factor problems. An effective strategy was developed to observe behaviour of compensation capacitors and passive filters placement with Active Power Filter (APF). A practical implementation was developed for the purpose of problem identifications of filter planning. Then the simulation results are presented to show the effectiveness for the conventional reactive power compensation system with an APF in a distribution system. As a result, the total harmonic distortion and reactive power measurements are analyzed and tabulated. Streszczenie. W niniejszej pracy badano wpływ baterii kondensatorów załączanych mechanicznie na poziom zniekształceń harmonicznych. Ponadto, artykuł ten proponuje optymalną metodę projektowania w celu spełnienia wymogów tłumienia harmonicznych i kompensacji mocy biernej przy projektowaniu Active Hybrid Power Filter (HAPF) - aktywnych filtrów hybrydowych mocy. Badania koncentrowały się na zastosowaniach przemysłowych - zniekształceń harmonicznych i problemów niskiego współczynnika mocy. Została opracowana skuteczna strategia w celu obserwacji zachowania kondensatorów kompensujących i umiejscowienia filtrów (APF). Opracowano praktyczną realizację w celu identyfikacji problemu projektowania filtra. Pokazano rezultaty efektywności konwencjonalnego układu kompensacji mocy biernej z APF w systemie dystrybucyjnym. W końcu, przeanalizowano wyniki pomiarów THD i mocy biernej w układach. (Badanie wpływu baterii kondensatorów załączanych mechanicznie na poziom zniekształceń harmonicznych oraz analiza skuteczności filtra aktywnego). Keywords: Power Quality,[...]

 Strona 1