Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hana Lostakova"

Ocena atrakcyjności zatrudnienia w czeskim przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2018.11.27


  Rynek pracy w Republice Czeskiej stoi w obliczu długotrwałego niedoboru osób z wykształceniem technicznym. Pomimo spadku liczby ludności, wsparcie edukacji technicznej prowadzone przez ministerstwo spowodowało w ostatnich latach wzrost zainteresowania kierunkami technicznymi w szkołach średnich. Aż 20-40% absolwentów kierunków technicznych pracuje jednak w innej dziedzinie niż ta, którą studiowali1). Jest to oczywisty rezultat niedostatecznego akcentowania korzyści płynących z zawodów technicznych, niedostatecznego wykrywania talentów i pracy nad nimi, a często także złej opinii o branżach technicznych i związanego z daną pracą niewielkiego prestiżu w postrzeganiu społecznym. Ponadto trudna sytuacja branży technicznych na rynku pracy jest potęgowana przez obecnie powszechne w Czechach niskie bezrobocie (2,8% w maju 2018 r.) oraz równocześnie wzrost gospodarczy (o 1,4% w maju 2018 r., wzrost rok do roku)2). Taka sytuacja jest powodem walki o pracowników. Problemy te w znacznym stopniu dotyczą przemysłu chemicznego. Niedobór pracowników nasili się również przy założeniu, że do 2025 r. zatrudnienie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i rafineryjnym w Czechach zwiększy się o ok. 5 tys. miejsc pracy, a prawie 12 tys. miejsc pracy będzie musiało zostać obsadzonych przez nowych pracowników, głównie z powodu przechodzenia obecnie zatrudnionych na emeryturę3). Obecne warunki skłaniają firmy chemiczne do większej aktywności w poszukiwaniu sposobów skuteczniejszego kształcenia oraz sposobów na przyciąganie i utrzymywanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Podstawą efektywnych decyzji w sprawie środków, jakie należy tu podjąć jest świadomość sposobu postrzegania atrakcyjności zatrudnienia w firmach chemicznych w społeczeństwie. Jest to warunek wstępny do zwiększenia wydajności przedsiębiorstw, wzmocnienia ich pozycji w sektorze, lecz także pozycji sektora w gospodarce narodowej. Potwierdzają to również priorytety europejskich partn[...]

 Strona 1