Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Darko BRODIC"

Basic experiments set for the evaluation of the text line segmentation

Czytaj za darmo! »

Text line segmentation represents the key point of the optical character recognition process. All previous works deal primarily with various text database as a reference for the evaluation of the text line segmentation. Due to inconsistencies in measurement and evaluation of text line segmentation algorithm quality, some basic set of test experiments is required. In this paper, basic set of exepriments for the evaluation of the algorithm’s text line segmentation is proposed. This test set consists of a few experiments primarily linked to text line segmentation. Although they are mutually independent, the obtained results are strongly cross linked. At the end, its suitability for different types of letters and languages as well as its adaptability are its main advantages. Abstract. Segmentacja linii tekstu jest ważnym elementem optycznego rozpoznawania znaków. Większość dotychczasowych metod opierało się na bazach danych tekstów. Na skutek niespójności w detekcji i ocenie linii tekstu wymagane jest przeprowadzenie pewnych podstawowych testów. W artykule zaproponowano kilka eksperymentów umożliwiających ocenę algorytmów segmentacji linii tekstu. Chociaż eksperymenty są wzajemnie niezależne otrzymane rezultaty są ze sobą powiązane. Są one możliwe do zastosowania dla różnych typów liter oraz różnych języków. (Podstawowy zestaw testów do oceny jakości segmentacji linii tekstu) Keywords: Optical character recognition, image processing, document image processing, text line segmentation, testing. Słowa kluczowe: Optyczne rozpoznawanie znaków, przetwarzanie obrazów, segmentacja linii tekstu. Introduction Text line segmentation is an important step in optical character recognition (OCR). Although text line detection techniques are mainly successful in printed documents, processing of the handwritten documents has remained a key problem in OCR [1-2]. Most text line segmentation methods are based on the assumption that the distance between ne[...]

Methodology for the evaluation of the algorithms for text segmentation based on errors type

Czytaj za darmo! »

Text segmentation represents the key element in the optical character recognition process. Hence, testing procedure for text segmentation algorithms has significance importance. All previous works deal mainly with text database as a template. They are used for testing as well as for the evaluation of the text segmentation algorithm. However, because of inconsistencies in this process, some methodology for the experiments is required. In this manuscript, methodology for the evaluation of the algorithm for text segmentation based on errors type is proposed. It is established on the various multiline text samples linked with text segmentation. Final result is obtained by comparative analysis of cross linked data. At the end, its suitability for different type of scripts represents its main advantage. Streszczenie. Segmentacja tekstu stanowi kluczowy element procesu optycznego rozpoznawania znaków. Wszystkie dotychczasowe prace dotyczą głównie bazy danych tekstu jako szablonu. Są one używane do testowania, jak i dla oceny algorytmu segmentacji tekstu. Jednak w taki, algorytmie występują nieścisłości. W pracy przedstawiono , metodologię oceny algorytmu segmentacji tekstu w oparciu o typ błędów. Badania przeprowadzono na różnych próbkach tekstu wielowierszowego. Końcowy wynik uzyskuje się poprzez analizę porównawczą danych. (Metodologia oceny algorytmów segmentacji tekstu w oparciu o błędy typu). Keywords: Optical character recognition, document image processing, text segmentation, testing methodology. Słowa kluczowe: Optyczne rozpoznawanie znaków, przetwarzanie obrazu dokumentu, segmentacja tekstu, metodologia badań. Introduction Text line segmentation is an important step in document image processing [1]. It represents a labeling process which consists in assigning the same label to spatially aligned units [2]. Although text line detection techniques are mainly successful in printed documents, processing of the handwritten documents has rema[...]

 Strona 1