Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Meinicke"

Elektromobilność Szanse i zagrożenia DOI:


  Elektromobilność rozumiana jako powszechne użycie pojazdów o napędzie elektrycznym stanowi niezwykłą szanse na przyspieszenie rozwoju głównych gałęzi polskiej gospodarki oraz infrastruktury w szczególności sieci energetycznych, stacji ładowania oraz serwisowania i kontroli pojazdów elektrycznycch. Nie można jednak zapominać o fakcie, że popularyzacja i powszechne użycie pojazdów elektrycznych stawia przed przemysłem oraz infrastrukturą energetyczną wiele wyzwań. W tym drugim aspekcie szczególne wymagania generują pojazdy zasilane wyłącznie z baterii tzw. BEV, które dalej przyjmiemy jako podstawę rozważań w artykule gdyż pojazdy hybrydowe typ HEV, PHEV czy też pojazdy z ogniwem paliwowym mogą funkcjonować zupełnie bez dostępu do stacji ładowania lub z dostępem ograniczonym w zbliżony lub identyczny sposób jak pojazdy spalinowe. Pojazdy BEV muszą mieć zapewniony łatwy dostęp do infrastruktury ładowania gdyż inaczej ich upowszechnienie nie będzie możliwe. Należy pamiętać, iż w najbliższej przyszłości pojazdy BEV będą współistnieć na naszych drogach z pojazdami HEV, PHEV oraz pojazdami z tradycyjnym napędem spalinowym z uwagi na ograniczony zasięg BEV wynikający z dużej różnicy gęstości energetycznej paliwa ciekłego i gęstości energetycznej b[...]

 Strona 1