Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan FABIAŃSKI"

Napęd robota przemysłowego

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje autorską implementację napędu robota przemysłowego wymuszoną przez uszkodzoną fabryczną szafę sterowniczą manipulatora IRp-6. Podstawowym założeniem dla projektu było pozostawienie silników wykonawczych oraz zintegrowanych z ich wałami TPK. Na napęd pojedynczej osi składają się: przekształtnik tranzystorowy jako wzmacniacz sygnału MSI generowanego przez mikrokontroler rodziny ARM7, w którym zamykają się pętle regulacji kaskadowej prądu twornika, prędkości i położenia wirnika. Sygnały sprzężeń zwrotnych są przekształcane z ich pierwotnej, analogowej postaci na użyteczną dla systemu uC na jednej płytce modułu pomiarowego, w którym zawierają się: przetwornik ADC sprzężony z LEM oraz monolityczny układ "Resolver-To-Digital". Abstract. This article describes implementation[...]

Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej DOI:10.12915/pe.2014.06.04

Czytaj za darmo! »

W referacie omówiono koncepcję pojazdu napędzanego pedałami (roweru) ze wspomaganiem elektrycznym. Każde z trzech kół pojazdu napędzane jest silnikiem elektrycznym (BLDC) sterowanym przez centralny układ rozdziału mocy. Prędkość ruchu pojazdu oraz moc podawana na silniki są proporcjonalne (z nastawianym przełożeniem) odpowiednio do prędkości i mocy pedałowania. Bateria akumulatorów ładowana jest poprzez napędzaną pedałami prądnicę. Opis i analiza wybranych układów pojazdu udokumentowane są wynikami badań prototypu. Abstract. In this paper the idea of an electrically aided pedal-driven vehicle (bicycle) is described. Each of three wheels of the vehicle is driven by electric motor (BLDC) controlled by the central system of power distribution. Velocity of the vehicle and motors power are proportional (with adjustable ratio) to pedaling speed and power respectively. The battery pack is charged by the pedal-driven generator. Description and analysis of the vehicle subsystems are documented with the prototype research results. (Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear). Słowa kluczowe: rower elektryczny, silnik BLDC, pojazd elektryczny, wspomaganie elektryczne Keywords: electric bicycle, BLDC motor, electric vehicle, electric aid doi:10.12915/pe.2014.06.04 Wstęp Napęd elektryczny pojazdów różnego przeznaczenia staje się alternatywą dla napędu z silnikami spalinowymi. Wynika to z wielu szeroko znanych jego zalet, z których warto przypomnieć: mniej szkodliwe oddziaływanie na środowisko, oszczędność energii dzięki możliwości hamowania odzyskowego czy łatwość sterowania. Wśród wielu rozwijanych koncepcji pojazdów z napędem elektrycznym znajduje się rower ze wspomaganiem elektrycznym. Przepisy różnych krajów definiują jaki pojazd może być uważany za rower ze wspomaganiem elektrycznym. Istotną cechą takiego pojazdu jest konieczność wprawiania w ruch za pomocą pedałów, dla których napęd elektryczny o mocy nie pr[...]

 Strona 1