Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Gruszka"

Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających kaprolaktam. Przegląd literatury DOI:10.15199/62.2018.1.18


  Kaprolaktam (cykliczny amid kwasu 6-aminoheksanowego) jest obecnie jednym z najszerzej wykorzystywanych półproduktów przemysłu chemicznego. Światowe moce produkcyjne tego związku są szacowane na ok. 8 mln t/r1). Największym polskim producentem kaprolaktamu jest Grupa Azoty, wytwarzająca go w ilości ok. 170 tys. t/r, co czyni ją jednym z największych producentów tego związku w Europie2). Niemal cała produkcja kaprolaktamu jest wykorzystywana do wytwarzania poliamidu-6 (polikaprolaktamu) w formie włókien lub żywic. Lista wytwarzanych z niego artykułów jest bardzo obszerna i obejmuje m.in. różne rodzaje przędzy tekstylnej i technicznej (m.in. ubrania sportowe, żyłki, torby, namioty), artykuły stosowane w przemyśle elektrycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym (części, konektory, obudowy, opony) oraz przedmioty gospodarstwa domowego. Kaprolaktam jest także stosowany w produkcji folii, opakowań, farb, lakierów, sztucznych ścięgien i kości3).Synteza samego kaprolaktamu, jak i poliamidu-6 generuje ścieki zawierające kaprolaktam i związki pokrewne. Wymagają one oczyszczania także ze względu na szkodliwe oddziaływanie tej substancji. Jest ona szybko wchłaniana zarówno przy wdychaniu, jak i po połknięciu. Dawki śmiertelne dla szczura wynoszą: LC50 (2 h) 450 mg/dm3 oraz LD50 1155-1660 mg/kg. Efekty chroniczne obejmowały zakłócenia funkcjonowania układu nerwowego, oddechowego i rozrodczego. W przypadku pracowników narażonych na kontakt stwierdzano podrażnienia skóry, błon śluzowych i górnych dróg oddechowych4). Kaprolaktam hamuje także wzrost wielu bakterii występujących w glebach i ściekach5). Polskie przepisy6) wyznaczają dopuszczalne stężenie kaprolaktamu w odprowadzanych ściekach na 10 mg/dm3. W literaturze światowej od czasu ukazania się artykułu Shama i Wase7) brak jest pozycji podsumowującej badania nad oczyszczaniem ścieków zawierających kaprolaktam. W piśmiennictwie krajowym również nie natrafiono na podobną publikację. W prezent[...]

 Strona 1